78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Prezes KRRP złożył wieniec na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli

1 sierpnia, w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik wziął udział w uroczystościach upamiętniających bohaterstwo żołnierzy podziemia i ludności cywilnej.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące – do walk przystąpiło ok. 50 tys. żołnierzy podziemia, z których blisko połowa zginęła w walce. Ogromne straty, szacowane na około 180 tys. ofiar, poniosła także ludność cywilna stolicy.

Włodzimierz Chróścik w imieniu samorządu radców prawnych złożył wieniec przy pomniku „Polegli-Niepokonani” na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, oddając powstańcom hołd za bohaterstwo, patriotyzm i odwagę, którą wykazali się, walcząc o honor i niepodległość Polski.

„Reprezentowanie środowiska radców prawnych na obchodach rocznicy wybuchu powstania warszawskiego to ogromny zaszczyt – powiedział Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP. – Nie sposób nie docenić bohaterstwa i ofiary, jaką złożyli żołnierze i mieszkańcy stolicy. Nie ulega wątpliwości, że dla wielu pokoleń Polaków walka powstańców zdefiniowała pojęcia patriotyzmu, poświęcenia oraz walki o wolność – dodał Prezes.”

Cmentarz Powstańców Warszawy to największy cmentarz wojskowy w Polsce. We wspólnych mogiłach pochowano ponad 100 tys. mieszkańców Warszawy oraz żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji, którzy polegli w walkach lub zostali zamordowani podczas Powstania. Pochowano tam również 3,5 tys. Żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.

Zobacz także