Aktualności z Komitetu CCBE ds. Inwigilacji (Surveillance) związane z obszarem praw człowieka

Zapraszamy do zapoznania się ze wskazaną niżej problematyką, która znajduje się ostatnio w obszarze zainteresowania Komitetu Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Europy CCBE ds. Inwigilacji (Surveillance). Komitet ten zajmuje się m.in. tematyką istotną z perspektywy praw człowieka, w tym odpowiedzialnego wykorzystywania sztucznej inteligencji w sferze wolności, bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości. Ze szczegółowymi informacjami o Komitecie można zapoznać się na stronie Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE tutaj.

Komitet CCBE ds. Inwigilacji:

  • zaprasza do zapoznania się z Komunikatem prasowym Trybunału Sprawiedliwości UE nr 29/21 z dnia 02.03.2021 r. dotyczącym wyroku w sprawie C-746/18. Zgodnie z opublikowaną informacją „dostęp w celach karnych do zbioru danych pochodzących z łączności elektronicznej i dotyczących ruchu lub lokalizacji, które pozwalają na wyciągnięcie precyzyjnych wniosków na temat życia prywatnego, jest dozwolony jedynie w celu zwalczania poważnej przestępczości lub zapobiegania poważnym zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego”. Pełna treść wyroku dostępna jest w języku polskim pod tym linkiem;
  • informuje, że Europol tworzy obecnie „Centrum Innowacji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (ang. Innovation Hub). Dodatkowe informacje w języku angielskim dostępne są m.in. tutaj. Celem tej inicjatywy jest współpraca pomiędzy agendami krajowymi a unijnymi w zakresie opracowywania i testowania nowych technologii bezpieczeństwa. Jeden z projektów Centrum, którego realizacja możliwa będzie w relatywnie krótkim czasie, dotyczyć będzie stworzenia zasad odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Pozostałe programy przygotowywane przez Europol do szybkiej realizacji swoją problematyką obejmują m.in. 1) koordynowane na poziomie UE monitorowanie Darknetu mające na celu zwalczanie działalności przestępczej; 2) inicjatywy dotyczące sztucznej inteligencji podejmowane przez ETIAS; 3) wybrane projekty Frontex związane z ochroną granic; 4) dwa programy badawcze („The EU Green Deal and the European Border and Coast Guard”, „Technology Foresight on Biometrics for the future of travel”).

 

Strona internetowa CCBE: https://www.ccbe.eu/

Zobacz także