Spotkanie przedstawicieli KRRP z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Sprawozdanie z działalności samorządu radcowskiego w 2020 r., wyzwania pandemii dla działania systemu wymiaru sprawiedliwości i zbliżający się jubileusz 40-lecia istnienia samorządu były przedmiotem rozmów delegacji KRRP z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i przedstawicielami Kancelarii Prezydenta – Sekretarzem Stanu Andrzejem Derą oraz Szefem Kancelarii Grażyną Ignaczak-Bandych. KRRP reprezentowali prezes Włodzimierz Chróścik, wiceprezes Aleksandra Gibuła oraz Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji prof. Rafał Stankiewicz. Spotkanie odbyło się 18 marca br. w Pałacu Prezydenckim.

Spotkanie związane było przede wszystkim ze złożeniem corocznej informacji o funkcjonowaniu samorządu radcowskiego. Przedstawiciele KRRP zwrócili uwagę na najważniejsze zagadnienia prezentowane w sprawozdaniu, m.in. wybory organów KIRP XI kadencji przeprowadzone podczas pierwszego w historii Zjazdu w formule online, które pozwoliły na zachowanie ciągłości kadencyjności organów oraz aktywność samorządu w okresie pandemii COVID-19. Ponadto dyskutowano o wyzwaniach pandemii dla funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości, m.in. dynamicznych zmianach przepisów prawa oraz zagadnieniu cyfryzacji.

Ważnym wątkiem dyskusji były również planowane na 2022 r. obchody jubileuszu 40-lecia istnienia samorządu radców prawnych i współpracy KIRP oraz Kancelarii Prezydenta w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście nadania odznaczeń zasłużonym radcom prawnym.

Spotkanie oceniam jako ważne i konstruktywne. Dobrze, że zagadnienia istotne dla funkcjonowania samorządu radcowskiego zyskały uwagę Pana Prezydenta i mogliśmy porozmawiać osobiście. Z satysfakcją odnotowuję, że udało nam się przedstawić kluczowe wątki corocznego sprawozdania, konstruktywnie omówić wyzwania, jakie stawia pandemia przed szeroko rozumianym środowiskiem prawniczym i otworzyć współpracę z Kancelarią Prezydenta w kontekście jubileuszu samorządu – komentuje Włodzimierz Chróścik, prezes KRRP.

 

 

Zobacz także