Andrzej Kaliński – pożegnanie

19.03.2020 r. zmarł członek Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych obecnej kadencji. W okresie od ok. 1990 r.  do 2002 r. pracował w organach administracji państwowej, w tym między innymi pełnił funkcje Konsula RP w USA. Był radcą prawnym od 1991 r., w latach 2010-2013 Wicedziekanem d.s. Aplikacji OIRP w Białymstoku, a następnie jej Dziekanem.  Prowadził zajęcia na aplikacji o Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnościach. Pandemia uniemożliwiła wielu z nas towarzyszyć Mu w jego ostatniej drodze. Andrzej pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle życzliwa, pomocna i kompetentna, aktywna w obronie i upowszechnianiu praw człowieka. Nie zapomnimy zaangażowania i bezkompromisowej postawy okazanych chociażby przy wypracowywaniu stanowiska Komisji Praw Człowieka w obronie osób LGBT w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Białymstoku 20.07.2019 r. podczas Marszu Równości.

Łączymy się w smutku z Rodziną, Bliskimi i Członkami  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Andrzeju, odpoczywaj w pokoju.

 

W imieniu wszystkich członków

Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych.

Magdalena Witkowska

Zobacz także