Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Prawa człowieka w czasie pandemii

Prawa człowieka w czasie pandemii

W tak trudnym dla wszystkich czasie, nieprzewidywalnym, budzącym niepokój, wszyscy poszukują ochrony swych praw w systemie, który nie został zaprojektowany na takie zjawiska. Pojawiają się nowe chaotyczne regulacje mające nas zabezpieczyć przed rozwojem pandemii i jej skutkami, a z drugiej strony ograniczające wolności i prawa jednostki, w tym  zagwarantowane w Konstytucji, w sposób niejednokrotnie niezgodny z obowiązującym porządkiem prawnym (vide: uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich do ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-uwagi-rpo-do-projektu-specustawy, opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka –  https://www.hfhr.pl/opinia-hfpc-do-tzw-tarczy-antykryzysowej/ oraz opinia OBSiL w sprawie zmian kodeksu wyborczego –https://kirp.pl/opinia-obsil-w-sprawie-zmiany-kodeksu-wyborczego/). Jedno jest pewne, konsekwencje vis maior w postaci pandemii dotkną nas wszystkich w ten czy inny sposób bez względu na nasz status społeczny, zawodowy czy jakikolwiek inny. Dlatego pamiętajmy o sobie nawzajem, zachowujmy się odpowiedzialnie, egzekwujmy swoje prawa z poszanowaniem praw innych osób i szczególnie dbajmy o słabszych. Okazujmy sobie solidarność, życzliwość, troskę, współpracujmy, nie bądźmy egoistami. Prawa człowieka to szacunek do siebie nawzajem w każdej sytuacji. Jesteśmy sobie potrzebni, bo w globalnym świecie tylko wspólne, racjonalne działania pozwolą nam skrócić czas trwania pandemii i zminimalizować jej skutki.

 

Magdalena Witkowska

Przewodnicząca

Komisji Praw Człowieka

Krajowej Rady Radców Prawnych