Podziękowania dla radców prawnych i Izb Okręgowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Serdecznie dziękuję Okręgowym Izbom Radców Prawnych za włączenie się w inicjatywę zapewnienia pomocy prawnej dla imigrantów i uchodźców przebywających na wyspie Lesbos w Grecji. Dzięki przekazanemu dofinansowaniu przez europejskie samorządy prawnicze możliwa będzie organizacja pomocy bezpośrednio w obozach dla uchodźców. Pragnę podkreślić, że po zawarciu porozumienia między Unią Europejską a Turcją

Szkolenia dla radców prawnych – prawo migracji i azylu

Krajowa Rada Radców Prawnych, wspólnie z samorządami prawniczymi z Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Włoch organizuje praktyczne szkolenie dla prawników europejskich z europejskiego prawa imigracyjnego i azylu. Szkolenie będzie miało formę warsztatów odbywających się w Madrycie (październik 2016 r.); Atenach (grudzień 2016 r.), Dublinie (luty 2017 r.) i Rzymie (kwiecień 2017 r.). Dla radców prawnych przewidziano 10

Konferencja o zobowiązaniach alimentacyjnych i wybranych zagadnieniach dotyczących wykonywania zawodu prawnika

Okręgowa Izba Radców Prawnych wraz z Krajową Radą Radców Prawnych i Europejskim Stowarzyszeniem Prawników (AEA-EAL)  zaprasza na Międzynarodową Konferencję „Zobowiązania alimentacyjne w międzynarodowych stosunkach rodzinnych i wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania zawodu przez prawników europejskich”, która odbędzie się 2 września 2016 r. w Łodzi. Prelegentami będą specjaliści i praktycy z zakresu prawa rodzinnego z Polski, Belgii, Francji,