Jakich ubezpieczeń potrzebują radcy prawni? – ankieta

Jakich ubezpieczeń potrzebują radcy prawni? – ankieta

Szanowni Państwo, Krajowa Izba Radców Prawnych wraz z brokerem ubezpieczeniowym Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. oraz obecnym ubezpieczycielem UNIQA TU SA przygotowała dla Państwa ankietę dotyczącą ubezpieczeń dobrowolnych. Uzyskane informacje pozwolą precyzyjnie określić potrzeby oraz oczekiwania dotyczące oferty ubezpieczeń kierowanej do radców prawnych. W ankiecie znajdziecie Państwo pytania z zakresu ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, gwarancji ubezpieczeniowych, ale także ubezpieczeń na życie, od nieszczęśliwych

Program ubezpieczeń dla radców prawnych

Program ubezpieczeń dla radców prawnych

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Umową Generalną zawartą pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (aktualnie UNIQA TU SA) w dniu 11 grudnia 2019 roku, dotyczącą okresu od 2020 do 2022 roku, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód. Minimalna suma gwarancyjna wynosi 110 000 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 lipca 2021 roku

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 lipca 2021 roku

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych apeluje do wszystkich organów władzy publicznej o podjęcie – w ramach swoich kompetencji – pilnych działań zmierzających do doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w zgodzie z Konstytucją i wiążącymi Rzeczpospolitą Polską normami prawa międzynarodowego oraz z uwzględnieniem treści zapadłych w ostatnich dniach orzeczeń sądów europejskich. Orzeczenia te potwierdziły podnoszone od kilku lat przez samorząd radców prawnych wątpliwości i obawy dotyczące negatywnych skutków

Postulowane przez samorząd radców prawnych ważne zmiany w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych planowane we wrześniu

Postulowane przez samorząd radców prawnych ważne zmiany w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych planowane we wrześniu

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, za pośrednictwem którego od 3 lipca br. doręczane są pisma sądowe profesjonalnym pełnomocnikom, już wkrótce doczeka się nowych, ważnych funkcjonalności. Tak wynika z przeprowadzonego 21 lipca br. spotkania, na którym zainicjowano prace działającego przy Ministerstwie Sprawiedliwości Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. W Zespole samorząd radców prawnych reprezentują: r.pr. Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP oraz r. pr. Tomasz Scheffler i r. pr. Piotr