Minister Sprawiedliwości i Główny Inspektor Sanitarny wydali wytyczne na tegoroczny egzamin radcowski

Minister Sprawiedliwości i Główny Inspektor Sanitarny wydali wytyczne na tegoroczny egzamin radcowski

Blisko 2600 osób przystąpi w tym roku do egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach 18-21 maja 2021 r. Ograniczenia oraz reżim sanitarny wprowadzone na terenie Polski ze względu na panujący stan epidemii spowodowały, iż Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych dotyczących organizacji i przeprowadzania tegorocznego egzaminu zawodowego. Celem tych działań jest zapewnienie jednakowych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich Komisji Egzaminacyjnych

Repertorium przedegzaminacyjne dla aplikantów radcowskich

Repertorium przedegzaminacyjne dla aplikantów radcowskich

Wysoki poziom, relewantny materiał i wsparcie wykładowców. Krajowa Rada Radców Prawnych przygotowała cykl spotkań przeznaczonych wyłącznie dla aplikantów, którzy już niebawem podejdą do egzaminu radcowskiego. Spotkania będą prowadzone przez najlepszych wykładowców, a ich tematyka będzie dostosowana do zagadnień egzaminacyjnych. Pierwszy wykład już 26 kwietnia 2021 r. Ze względów techniczno-organizacyjnych, serię spotkań podzielono na dwa bloki. Do każdego bloku przyporządkowano poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych.

Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotyczące oceny skutków rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotyczące oceny skutków rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z zaniepokojeniem odnotowuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, pozwalającego działać Rzecznikowi po zakończeniu kadencji do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę. Długotrwały impas polityczny uniemożliwiający wyłonienie i powołanie na funkcję RPO kandydata, posiadającego szerokie poparcie niezbędne do pozytywnego zakończenia procedury wyboru RPO, nie powinien stanowić

Najlepsi negocjatorzy wśród aplikantów radcowskich wybrani

Najlepsi negocjatorzy wśród aplikantów radcowskich wybrani

Kolejna edycja Turnieju Negocjacyjnego dla aplikantów radcowskich za nami. 15 kwietnia 2021 roku trzy zespoły, które zwyciężyły w I etapie wydarzenia, pokonując 48 drużyn z całej Polski, zmierzyły się w rozgrywce finałowej on-line. Obserwatorami zmagań byli m.in. Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, prof. Jerzy Stępień, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, r. pr. Maciej Bobrowicz oraz r. pr. Waldemar Koper. Turniej Negocjacyjny zorganizowała Krajowa Izba Radców Prawnych. –