Ruszyły posiedzenia Komisji KRRP XI kadencji

Ruszyły posiedzenia Komisji KRRP XI kadencji

Pomimo ograniczeń związanych z trwającą epidemią, a w związku nimi utrudnioną formą spotykania się i komunikacji, swoją pracę rozpoczęło już sześć z nowo powołanych Komisji Krajowej Rady Radców Prawnych – Komisja Etyki
i Wykonywania Zawodu, Komisja Aplikacji, Komisja Zagraniczna, Komisja Doskonalenia Zawodowego, Komisja Praw Człowieka i Komisja Wsparcia Rozwoju Zawodowego.