Posiedzenie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego

Posiedzenie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego

Ochrona prawna i ochrona zdrowia były głównymi tematami roboczego spotkania sygnatariuszy Deklaracji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które miało miejsce 25 października 2021 r. w siedzibie NRA w Warszawie.  Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP.   Wspólna wymiana poglądów i doświadczeń zaowocowała przyjęciem stanowiska w sprawie systemów ochrony zdrowia i ochrony prawnej

Pierwsze historyczne spotkanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z przedstawicielami krajowych izb oraz CCBE

Pierwsze historyczne spotkanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z przedstawicielami krajowych izb oraz CCBE

W dniu 22 października 2021 r. w formule online po raz pierwszy w historii działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka doszło do spotkania z prawnikami reprezentującymi krajowe izby w poszczególnych krajach zrzeszonych w CCBE. Samorząd Radców Prawnych na tym spotkaniu reprezentował r. pr. Bartłomiej Tkacz – członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP. Punktualnie o 9.30 spotkanie otworzył Prezes Trybunału Praw Człowieka

Spotkanie członków Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Spotkanie członków Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Dnia 25 października 2021 r. miało miejsce spotkanie sygnatariuszy i uczestników „Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP.   Przedmiotem spotkania były projekty stanowisk dotyczących konieczności podjęcia natychmiastowych działań w sprawie urealnienia stawek za pomoc prawną udzielaną z urzędu, jak również rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie kryzysu praworządności

Konkurs „Pocztówka z wakacji” rozstrzygnięty

Konkurs „Pocztówka z wakacji” rozstrzygnięty

Wiele kreatywnych projektów, nieszablonowe zdjęcia, długie obrady jury, trudne decyzje, cztery nagrodzone prace indywidualne oraz trzy nagrodzone Okręgowe Izby Radców Prawnych  – tak zakończył się konkurs fotograficzny „Radcowska pocztówka z wakacji” organizowany przez Komisję Zagraniczną KRRP. Zachęcamy do obejrzenia galerii wszystkich nadesłanych prac. – Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie Komisji Zagranicznej KRRP „Pocztówka z wakacji” i nadesłanie niezwykle ciekawych i inspirujących prac, które