Podziękowania dla radców prawnych i Izb Okręgowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie dziękuję Okręgowym Izbom Radców Prawnych za włączenie się w inicjatywę zapewnienia pomocy prawnej dla imigrantów i uchodźców przebywających na wyspie Lesbos w Grecji. Dzięki przekazanemu dofinansowaniu przez europejskie samorządy prawnicze możliwa będzie organizacja pomocy bezpośrednio w obozach dla uchodźców. Pragnę podkreślić, że po zawarciu porozumienia między Unią Europejską a Turcją w sprawie kontroli przepływu imigrantów, Lesbos opuścili reprezentanci organizacji międzynarodowych oraz większości organizacji pozarządowych, a znajdujący się na niej uchodźcy zostali pozostawieni samym sobie. Tym cenniejsze jest wsparcie udzielone przez Izby Okręgowe na rzecz realizacji projektu pomocy.

Z przyjemnością informuję, że 11 radców prawnych z Izb w Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Toruniu i Warszawie zgłosiło chęć wyjazdu na Lesbos i świadczenie pomocy prawnej na rzecz uchodźców  w ośrodkach imigracyjnych. W imieniu naszego samorządu dziękuję tym koleżankom i kolegom, którzy zdecydowali się poświęcić swój czas na pracę pro bono na rzecz potrzebujących.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Maria Ślązak
Wiceprezes KRRP

 

Zobacz także