Serwis „Biblioteka Prawa Samorządowego” w nowej odsłonie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w odpowiedzi na postulaty zgłoszone przez Dziekanów Rad OIRP i innych użytkowników Biblioteki Prawa Samorządowego, w dniu 8 sierpnia br. została uruchomiona nowa wersja serwisu. Wyposażona m. in. w sekcję „Podstawowe akty prawne”, dostępna jest bezpośrednio z poziomu strony głównej kirp.pl (przycisk menu pn. „BIBLIOTEKA PRAWA”, https://kirp.pl/biblioteka-prawa-samorzadowego/). 

W ten sposób zainteresowani jeszcze prościej i szybciej odnajdą zawsze aktualny zbiór podstawowych aktów prawnych, w którym odnośniki w kolumnie „Link” kierują do opublikowanych w zmodernizowanej wersji Biblioteki dokumentów. Dodatkowo, wskazana wyżej podstrona zawiera też swoją własną wyszukiwarkę odnosząca się do znajdujących się tam pozycji (29 na dzień publikacji niniejszej informacji), a także umożliwia sortowanie dokumentów w kolumnach, np. wg daty.

Poniżej publikujemy szczegółowy wykaz zmian wdrożonych w nowej wersji Biblioteki Prawa Samorządu Radców Prawnych w stosunku do poprzedniej struktury serwisu:

1. Dodanie nowej sekcji „Podstawowe akty prawne” i uzupełnienie jej o teksty jednolite oraz ujednolicone:

FireShot Screen Capture #409

2. Dodanie nowych metadanych w widoku dokumentu – Format dokumentu: „Tekst jednolity”, „Tekst ujednolicony”:

FireShot Screen Capture #410

3. Dodanie nowych metadanych w przeglądzie dokumentów – Format (Tekst jednolity / Tekst ujednolicony), Dziedzina:

FireShot Screen Capture #412

4. Zmiana podziału na dziedziny dokumentów w obrębie całej bazy:
a. Ustawy ustrojowe
b. Etyka i wykonywanie zawodu
c. Doskonalenie zawodowe i aplikacja
d. Ustrojowe przepisy wewnętrzne
e. Prowadzenie list i ewidencja
f. Inne

5. Nowe pozycje w menu: Podstawowe akty prawne, Wszystkie akty prawne, Przydatne strony

6. Dodanie pozycji submenu w pozycjach: Podstawowe akty prawne oraz Wszystkie akty prawne odpowiadających nowym dziedzinom dokumentów

7. Dodanie nowego typu powiązań dokumentów: „Uchwała / Załącznik” (opcja wykorzystywana przy publikowaniu załączników do uchwał, np. Regulaminów, celem wskazania uchwały, do której dany dokument stanowi załącznik) oraz „Zmieniany / Zmieniający” (wskazanie dokumentów „poprzednich / następnych”)

8. Uproszczenie oraz zwiększenie dokładności wyszukiwania poprzez wprowadzenie pól: Nr dokumentu lub tytuł, Słowa kluczowe, opcja wyboru szukania tylko w Podstawowych aktach prawnych:

FireShot Screen Capture #411

9. Zwiększenie ilości i dokładności słów kluczowych:

FireShot Screen Capture #413

Zobacz także