Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338).2 czerwca 2015 r.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338) (SPC, STR) sala 01/bud. F Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338).2 czerwca 2015 r.   Godz. 9:11:25 Dariusz Sałajewski, Prezes KRRP  

Doroczny Turnus Radców Prawnych Seniorów

W dniach od 16.06.2015r. do 28.06.2015r w Mielnie-Unieściu już po raz szósty radcowie prawni seniorzy spotkali się na dorocznym Turnusie Radców Prawnych Seniorów. Tym razem udział wzięło 110 osób. Reprezentowane były wszystkie izby a najliczniejsza była, bo 23 osobowa, grupa olsztyńska, która przedstawiła pieśń i taniec warmiński pod nazwą Pofajdok wraz z inscenizacją w choreografii

Cykl wykładów

Choć Konstytucja RP stanowi, że „Kobieta i mężczyzna w RP mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”, a Polska podpisała Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, to nadal mamy do czynienia z przepisami i konstrukcjami prawnymi o charakterze dyskryminacyjnym – piszą organizatorzy cyklu wykładów organizowanych przez Instytut Spraw Publicznych. Podczas

Spotkanie prezesa KRRP z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego

Dariusz Sałajewski spotkał się z prof. Małgorzatą Gersdorf – Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego. Przedmiotem rozmowy były kwestie dotyczące udziału środowiska prawniczego w procesie tworzenia prawa, a w szczególności znaczenia stanowisk i opinii przedstawianych w trakcie konsultacji społecznych. Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby bardziej jednolitego niż obecnie prezentowania opinii środowiska prawniczego wobec projektowanych zmian prawa

Niebieski Parasol

Krajowa Rada Radców Prawnych zorganizowała już po raz piąty akcję „Niebieski parasol”. W 2015 roku, po raz pierwszy w historii, akcja zostanie zorganizowana dwa razy – w kwietniu i wrześniu. Pierwsza odsłona odbyła się 18 kwietnia, w siedzibach okręgowych izb radców prawnych oraz innych wskazanych przez izby miejscach, gdzie udzielane były porady osobom potrzebującym. –

II Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich

W dniach 24-26 kwietnia 2015 roku odbyło się II Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich, którego organizatorem była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie. W Forum wzięło udział 57 aplikantów radcowskich, po trzy osoby z każdej z 19 okręgowych izb radców prawnych. Samorząd radcowski reprezentowali prezes KRRP Dariusz Sałajewski, wiceprezesi KRRP Ewa Stompor-Nowicka, Zbigniew Pawlak, Arkadiusz Bereza,

Po turnieju negocjacyjnym

Po turnieju negocjacyjnym

W sobotę, 18 kwietnia 2015 r.  odbył  się finał III edycji Turnieju Negocjacyjnego dla aplikantów radcowskich. W pierwszym etapie wzięło udział ponad stu aplikantów z całej Polski. W finale spotkały się trzy najlepsze drużyny z Krakowa, Lublina i Wrocławia. Zorganizowany po raz trzeci Turniej Negocjacyjny cieszy się nadal dużym zainteresowaniem aplikantów i wpisał się- jak

Niebieski parasol – dzień bezpłatnych porad prawnych już 18 kwietnia

Niebieski parasol – dzień bezpłatnych porad prawnych już 18 kwietnia

Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje już po raz piąty akcję „Niebieski parasol”. W ramach tej akcji, w tym roku, po raz pierwszy akcja zostanie zorganizowana dwa razy w roku – w kwietniu i wrześniu 2015 roku. Już w najbliższą sobotę, 18 kwietnia,  w siedzibach okręgowych izb radców prawnych oraz innych wskazanych poniżej miejscach będą udzielane

Spotkanie prezesa KRRP z przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa

Prezes KRRP spotkał się w dniu 9 kwietnia 2015 r. z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, zarazem prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Romanem Hauserem. Spotkanie odbyło się w siedzibie NSA. Rozmawiano o udziale środowiska prawniczego w procesie tworzenia prawa. Rozmówcy zgodzili się, że opinie i stanowiska przekazywane przez instytucje środowisk prawniczych na etapie konsultacji społecznych w

Wystąpienie prezesa KRRP

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych skierował w dniu 10 kwietnia br. do ministra sprawiedliwości, a także Ministrów Finansów oraz Pracy i Polityki Społecznej jednobrzmiącej treści wystąpienia, w których prezentuje stanowisko samorządu co do przebiegu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej informacji prawnej i edukacji prawnej. W ramach konsultacji społecznych na początku stycznia

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 31 marca br. Prezes KRRP spotkał się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzym Kozdroniem. Dariusz Sałajewski poinformował ministra o opinii samorządu wobec projektowanych rozporządzeń wykonawczych jakie minister sprawiedliwości ma wydać wraz z wejściem w życie z dniem 1 lipca br. nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Nowela ta obejmująca m.in. zmianę w ustawie o