Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338).2 czerwca 2015 r.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338) (SPC, STR) sala 01/bud. F Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338).2 czerwca 2015 r.   Godz. 9:11:25 Dariusz Sałajewski, Prezes KRRP   Dzień dobry Państwu, radca prawny Dariusz Sałajewski, Prezes

Doroczny Turnus Radców Prawnych Seniorów

W dniach od 16.06.2015r. do 28.06.2015r w Mielnie-Unieściu już po raz szósty radcowie prawni seniorzy spotkali się na dorocznym Turnusie Radców Prawnych Seniorów. Tym razem udział wzięło 110 osób. Reprezentowane były wszystkie izby a najliczniejsza była, bo 23 osobowa, grupa olsztyńska, która przedstawiła pieśń i taniec warmiński pod nazwą Pofajdok wraz z inscenizacją w choreografii i reżyserii naszej koleżanki mecenas Heleny Ejświł-Ostrowskiej. Po wystąpieniu artystycznym poczęstowaliśmy wszystkich jadłem warmińskim

Cykl wykładów

Choć Konstytucja RP stanowi, że „Kobieta i mężczyzna w RP mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”, a Polska podpisała Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, to nadal mamy do czynienia z przepisami i konstrukcjami prawnymi o charakterze dyskryminacyjnym – piszą organizatorzy cyklu wykładów organizowanych przez Instytut Spraw Publicznych. Podczas wykładów w Olsztynie, Warszawie, Poznaniu, Białymstoku i Krakowie mówić będą wyjątkowe profesorki/profesorowie i nauczycielki/nauczyciele akademiccy –

Spotkanie prezesa KRRP z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego

Dariusz Sałajewski spotkał się z prof. Małgorzatą Gersdorf – Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego. Przedmiotem rozmowy były kwestie dotyczące udziału środowiska prawniczego w procesie tworzenia prawa, a w szczególności znaczenia stanowisk i opinii przedstawianych w trakcie konsultacji społecznych. Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby bardziej jednolitego niż obecnie prezentowania opinii środowiska prawniczego wobec projektowanych zmian prawa nie tylko instytucjom konsultującym, ale też i opinii publicznej.

Niebieski Parasol

Krajowa Rada Radców Prawnych zorganizowała już po raz piąty akcję „Niebieski parasol”. W 2015 roku, po raz pierwszy w historii, akcja zostanie zorganizowana dwa razy – w kwietniu i wrześniu. Pierwsza odsłona odbyła się 18 kwietnia, w siedzibach okręgowych izb radców prawnych oraz innych wskazanych przez izby miejscach, gdzie udzielane były porady osobom potrzebującym. – Podczas kwietniowej akcji można było uzyskać bezpłatną poradę prawną

II Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich

W dniach 24-26 kwietnia 2015 roku odbyło się II Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich, którego organizatorem była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie. W Forum wzięło udział 57 aplikantów radcowskich, po trzy osoby z każdej z 19 okręgowych izb radców prawnych. Samorząd radcowski reprezentowali prezes KRRP Dariusz Sałajewski, wiceprezesi KRRP Ewa Stompor-Nowicka, Zbigniew Pawlak, Arkadiusz Bereza, Włodzimierz Chróścik, dziekani i wicedziekani rad okręgowych

Po turnieju negocjacyjnym

Po turnieju negocjacyjnym

W sobotę, 18 kwietnia 2015 r.  odbył  się finał III edycji Turnieju Negocjacyjnego dla aplikantów radcowskich. W pierwszym etapie wzięło udział ponad stu aplikantów z całej Polski. W finale spotkały się trzy najlepsze drużyny z Krakowa, Lublina i Wrocławia. Zorganizowany po raz trzeci Turniej Negocjacyjny cieszy się nadal dużym zainteresowaniem aplikantów i wpisał się- jak sądzę- na stałe w zakres inicjatyw podejmowanych przez samorząd, skierowanych do aplikantów

Niebieski parasol – dzień bezpłatnych porad prawnych już 18 kwietnia

Niebieski parasol – dzień bezpłatnych porad prawnych już 18 kwietnia

Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje już po raz piąty akcję „Niebieski parasol”. W ramach tej akcji, w tym roku, po raz pierwszy akcja zostanie zorganizowana dwa razy w roku – w kwietniu i wrześniu 2015 roku. Już w najbliższą sobotę, 18 kwietnia,  w siedzibach okręgowych izb radców prawnych oraz innych wskazanych poniżej miejscach będą udzielane porady potrzebującym. Akcja „Niebieski Parasol” cieszy się wielką popularnością. W ubiegłym roku

Spotkanie prezesa KRRP z przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa

Prezes KRRP spotkał się w dniu 9 kwietnia 2015 r. z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, zarazem prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Romanem Hauserem. Spotkanie odbyło się w siedzibie NSA. Rozmawiano o udziale środowiska prawniczego w procesie tworzenia prawa. Rozmówcy zgodzili się, że opinie i stanowiska przekazywane przez instytucje środowisk prawniczych na etapie konsultacji społecznych w stosunku do projektowanych ustaw i rozporządzeń są zbyt rzadko poważnie analizowane, nie mówiąc już

Wystąpienie prezesa KRRP

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych skierował w dniu 10 kwietnia br. do ministra sprawiedliwości, a także Ministrów Finansów oraz Pracy i Polityki Społecznej jednobrzmiącej treści wystąpienia, w których prezentuje stanowisko samorządu co do przebiegu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej informacji prawnej i edukacji prawnej. W ramach konsultacji społecznych na początku stycznia br. ministrowi sprawiedliwości została przekazana pozytywna opinia Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRP wobec pierwszej wersji

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 31 marca br. Prezes KRRP spotkał się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzym Kozdroniem. Dariusz Sałajewski poinformował ministra o opinii samorządu wobec projektowanych rozporządzeń wykonawczych jakie minister sprawiedliwości ma wydać wraz z wejściem w życie z dniem 1 lipca br. nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Nowela ta obejmująca m.in. zmianę w ustawie o radcach prawnych przyznaje radcom prawnym kompetencje obrońców w sprawach karnych i karno-skarbowych. Z tych też