Wystąpienie prezesa KRRP

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych skierował w dniu 10 kwietnia br. do ministra sprawiedliwości, a także Ministrów Finansów oraz Pracy i Polityki Społecznej jednobrzmiącej treści wystąpienia, w których prezentuje stanowisko samorządu co do przebiegu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej informacji prawnej i edukacji prawnej. W ramach konsultacji społecznych na początku stycznia br. ministrowi sprawiedliwości została przekazana pozytywna opinia Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRP wobec pierwszej wersji tego projektu. Późniejsze wersje projektu różniące się od pierwotnej w szczególności gronem podmiotów, które miałyby świadczyć nieodpłatną dla beneficjentów lecz opłacaną przez Państwo pomoc prawną, wymagały zajęcia przez samorząd krytycznego stanowiska. Tekst wystąpienia prezesa KRRP publikowany jest: stanowisko – przebieg prac legislacyjnych nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Zobacz także