Spotkanie prezesa KRRP z przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa

Prezes KRRP spotkał się w dniu 9 kwietnia 2015 r. z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, zarazem prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Romanem Hauserem. Spotkanie odbyło się w siedzibie NSA. Rozmawiano o udziale środowiska prawniczego w procesie tworzenia prawa. Rozmówcy zgodzili się, że opinie i stanowiska przekazywane przez instytucje środowisk prawniczych na etapie konsultacji społecznych w stosunku do projektowanych ustaw i rozporządzeń są zbyt rzadko poważnie analizowane, nie mówiąc już brane pod uwagę. Tymczasem, to na barki zawodów prawniczych najczęściej spada ciężar stosowania prawa i dopiero praktyka wskazuje na niedoskonałości i szkody, których można by uniknąć nie lekceważąc wcześniejszych opinii środowiska.
W zgodnej opinii rozmówców za anachroniczne uznano również obowiązujące przepisy regulujące kwestie kosztów zastępstwa procesowego. Prezes KRRP poinformował przewodniczącego KRS o propozycjach nowych uregulowań w tym zakresie przedłożonych w połowie ubiegłego roku – wspólnie przez KRRP i NRA – ministrowi sprawiedliwości.

Zobacz także