Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 31 marca br. Prezes KRRP spotkał się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzym Kozdroniem.

Dariusz Sałajewski poinformował ministra o opinii samorządu wobec projektowanych rozporządzeń wykonawczych jakie minister sprawiedliwości ma wydać wraz z wejściem w życie z dniem 1 lipca br. nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Nowela ta obejmująca m.in. zmianę w ustawie o radcach prawnych przyznaje radcom prawnym kompetencje obrońców w sprawach karnych i karno-skarbowych. Z tych też powodów ostateczny kształt aktów wykonawczych, których wydanie leży w kompetencji ministra sprawiedliwości nie pozostanie bez wpływu na wykonywanie zawodu przez tych radców prawnych, którzy na zasadach określonych w ustawie będą uprawnieni do obron karnych, a w konsekwencji mogą być również wskazywani jako obrońcy z urzędu.

Przedmiotem rozmowy prezesa KRRP z ministrem Jerzym Kozdroniem był również aktualny stan prac nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, informacji i edukacji prawnej.

Zobacz także