Biuletyn CCBE za rok 2021 już dostępny

Krajowa Rada Radców Prawnych zachęca do lektury niedawno opublikowanego dorocznego raportu Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych (CCBE) za rok 2021. W raporcie znajdują się m.in. informacje o kluczowych inicjatywach przeprowadzonych przez CCBE, a także ciekawe statystyki dotyczące funkcjonowania organizacji i podejmowanych przez nią różnorodnych działań.

Link do angielskiej wersji Biuletynu: http://ccbe.link/en2021ar

Europejska Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych (CCBE), założona w 1960 roku, jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które od momentu powstania odgrywa zasadniczą rolę w promowaniu poglądów prawników europejskich i obronie zasad prawnych, na których opiera się demokracja i rządy prawa. CCBE jest uznawana za głos środowiska prawniczego w Europie, reprezentujący, poprzez swoich członków, ponad milion prawników europejskich.

Członkami CCBE są adwokatury i stowarzyszenia prawnicze z 46 krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i całej Europy. W poczet Organizacji wchodzą 32 kraje członkowskie oraz 14 krajów stowarzyszonych i obserwatorów.Organizacja reprezentuje europejskie adwokatury i stowarzyszenia prawnicze w ich wspólnych interesach przed instytucjami europejskimi i innymi instytucjami międzynarodowymi. Ponadto regularnie pełni rolę łącznika między swoimi członkami a instytucjami europejskimi, organizacjami międzynarodowymi i innymi organizacjami prawniczymi na całym świecie. Regulacja wykonywania zawodu, obrona rządów prawa, praw człowieka i wartości demokratycznych to najważniejsze misje CCBE. Co istotne, obszary szczególnej troski obejmują prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości, cyfryzację procesów sądowych, rozwój rządów prawa oraz ochronę klienta poprzez promowanie i obronę podstawowych wartości zawodu.

Zobacz także