CCBE w Warszawie – podsumowanie pierwszego dnia obrad

Przedstawiciele samorządów prawniczych zrzeszonych w CCBE (Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy) zakończyli pierwszy dzień obrad Komitetu Sterującego (Standing Committee). Po raz pierwszy posiedzenie ma miejsce nie w Brukseli, a w Polsce – w Warszawie. Krajowa Izba Radców Prawnych jako największy samorząd prawniczy w Polsce jest współorganizatorem tego wydarzenia. W przyszłym roku KIRP obejmie prezydencję w organizacji.

W czwartek rano delegacja CCBE na czele z Prezydentem organizacji Panagiotisem Periakisem i Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierzem Chróścikiem wzięli udział w spotkaniu z Wicemarszałek Senatu Gabrielą Morawską-Stanecką w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

– Państwa wizyta ma dla nas szczególne znaczenie. Działania podejmowane przez CCBE w kwestii rządów prawa, praw człowieka i wartości demokratycznych są szczególnie ważne zwłaszcza teraz, kiedy wiele demokracji przechodzi kryzys i wymaga ciągłej obrony. Przed Senatem X kadencji historia postawiła szczególnie trudne zadania. Jeszcze kilkanaście lat temu nie wyobrażaliśmy sobie, że umowa społeczna jaką jest prawo może być bezkarnie naruszana przez władze państwowe – mówiła Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.

– Chciałbym podziękować pani Marszałek za przyjęcie naszej delegacji, ale także chciałbym podziękować za tę kadencję dobrej współpracy. Senat był ostoją dobrego prawa, na Senat w tej kadencji zawsze mogliśmy liczyć, za co dziś szczerze dziękuję. Mam nadzieje, że jeśli chodzi o naszą współpracę – zarówno z Senatem jak i w ramach CCBE, to w przyszłej kadencji skończy się czas walki, a zacznie czas budowania. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie odbędzie się w zupełnie innych okolicznościach i to będzie czas odbudowy nie tylko dla prawników, ale też wszystkich obywateli Polski – zaznaczył z senackiej mównicy Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Następnie prawnicy z kilkunastu krajów, mi.in.: Francji, Niemiec, Austrii, Holandii, Danii, Szwajcarii, Włoch, Słowenii, Czech, Węgier, Anglii i Irlandii debatowali m.in. o praworządności, sytuacji na rynku prawniczym i wyzwaniach stojących przed całą branżą na Posiedzeniach Komitetów CCBE:

Deontology,

Migration Committee,

PECO Committee,

EU Lawyers Committee.

Podczas panelu „Praworządność w Polsce – uwagi praktyczne dotyczące ochrony Rule of Law i jej obrony z perspektywy prawnika” głos zabrali m.in. r.pr. Mirosław Wróblewski i r.pr. Przemysław Rosiak.

– Moim zadaniem jest opowiedzieć o Trybunale Konstytucyjnym, szczególnym sądzie, którego rolą jest kontrolowanie konstytucyjności przepisów. Historia jest wam znana, więc skupię się na bardziej praktycznych aspektach działalności TK i moich doświadczeniach z nim jako zastępca RPO – mówił mec. Wróblewski.

– Sejm uchwalił bezprawne przepisy, które pozwoliły prezesowi Trybunału nie mianować legalnie wybranych nowych sędziów, a powołać w ich miejsce innych, politycznie umocowanych. Budzący wątpliwość skład Trybunału Konstytucyjnego w Polsce jest wyzwaniem dla procesu legislacyjnego i środowiska prawniczego – dodał.

Następnie głos zabrał mec. Rosiak, który przybliżył orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które stawały w obronie praworządności w Polsce.

– TSUE jawi się dla polskich prawników, jako ostatnia instancja broniąca praworządności w Polsce – zaznaczył.

Na koniec dnia odbyła się uroczysta gala w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W składzie delegacji CCBE z ramienia samorządu radców prawnych znaleźli się: Włodzimierz Chróścik, Michał Korwek, Maria Ślązak, Joanna Wisła-Płonka, Szymon Kubiak, Izabela Konopacka, Katarzyna Barańska, Piotr Chrzczonowicz, Magdalena Bartosiewicz, Dariusz Gibasiewicz, Adam Król, Przemysław Kamil Rosiak, Magdalena Sadowska, Mirosław Wróblewski.

Fot.: Piotr Gilarski

Zobacz także