Delegacje CCBE dyskutowały o problemach prawnych w Unii Europejskiej

Prawnicy z kilkunastu krajów zrzeszeni w CCBE, m.in. z: Francji, Niemiec, Austrii, Holandii, Danii, Szwajcarii, Włoch, Słowenii, Czech, Węgier, Anglii i Irlandii debatowali w czwartek w Warszawie m.in. o praworządności, sytuacji na rynku prawniczym i wyzwaniach stojących przed całą branżą. Odbył się także panel „Praworządność w Polsce – uwagi praktyczne dotyczące ochrony Rule of Law i jej obrony z perspektywy prawnika”. Z ramienia KIRP głos zabrali m.in. r.pr. Mirosław Wróblewski i r.pr. Przemysław Rosiak.

Dyskutowano w czterech głównych komitetach:

Deontology,

Migration Committee,

PECO Committee,

EU Lawyers Committee.

Zaproszone delegacje debatowały nad problemami, z którymi spotykają się praktycy prawa w Polsce i Europie. Rozmawiano także o sytuacji prawnej Unii Europejskiej i zagrożeniach płynących w XXI w. dla wspólnoty.

Następnie przeprowadzono panel dyskusyjny: „Praworządność w Polsce – uwagi praktyczne dotyczące ochrony Rule of Law i jej obrony z perspektywy prawnika” głos zabrali m.in. r.pr. Mirosław Wróblewski i r.pr. Przemysław Rosiak.

– Moim zadaniem jest opowiedzieć o Trybunale Konstytucyjnym, szczególnym sądzie, którego rolą jest kontrolowanie konstytucyjności przepisów. Historia jest wam znana, więc skupię się na bardziej praktycznych aspektach działalności TK i moich doświadczeniach z nim jako zastępca RPO – mówił mec. Wróblewski.

– Sejm uchwalił bezprawne przepisy, które pozwoliły prezesowi Trybunału nie mianować legalnie wybranych nowych sędziów, a powołać w ich miejsce innych, politycznie umocowanych. Budzący wątpliwość skład Trybunału Konstytucyjnego w Polsce jest wyzwaniem dla procesu legislacyjnego i środowiska prawniczego – dodał.

Następnie głos zabrał mec. Rosiak, który przybliżył orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które stawały w obronie praworządności w Polsce.

– TSUE jawi się dla polskich prawników, jako ostatnia instancja broniąca praworządności w Polsce – zaznaczył.

W panelu brali także udział adwokaci Mikołaj Pietrzak i Bartosz Grohman.

Fot.: Piotr Gilarski

Zobacz także