CCBE zaniepokojone sytuacją aresztowanych prawników w Chinach

CCBE wystosowało list do Premiera Chińskiej Republiki Ludowej wyrażając zaniepokojenie w związku z aresztowaniem blisko 200 prawników i obrońców praw człowieka, wobec których zastosowano karę pozbawienia wolności lub tymczasowego jej ograniczenia. Wielu spośród aresztowanych zostało poddanych różnym formom prześladowań przez wzgląd na swoje pokojowe zaangażowanie w działalność na rzecz obrony praw człowieka. Jakkolwiek większość aresztowanych została zwolniona, blisko 20 osób pozostaje w areszcie.

Biorąc pod uwagę szczególną powagę sytuacji, CCBE ​skierowała oddzielny apel do głównych instytucji europejskich. CCBE jest również jednym z sygnatariuszy listu protestacyjnego organizacji międzynarodowych, a także współtwórcą wspólnej deklaracji międzynarodowych organizacji prawniczych.

Tymczasem środowisko prawnicze Chin przygotowało międzynarodową petycję skierowaną do rządu w Pekinie, w którym skierowano apel o natychmiastowe zaprzestanie praktyk aresztowań obrońców praw człowieka.

Więcej aktualnych informacji oraz link do petycji online znajduje się pod następującym adresem.

Zobacz także