Opinia KRRP w sprawie przekazanych do konsultacji projektów rozporządzeń w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

W dniu 25 sierpnia br. Prezes KRRP przesłał Ministrowi Sprawiedliwości Panu Borysowi Budce opinię Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczącą przekazanych samorządowi radców prawnych do konsultacji projektów rozporządzeń w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Opinia bazuje na stanowisku Krajowej Rady Radców Prawnych uchwalonym na nadzwyczajnym posiedzeniu KRRP w dniu 30 lipca br. Projekty rozporządzeń są w dużej mierze rezultatem prac grupy roboczo-eksperckiej, prowadzonych przy udziale m.in przedstawicieli KRRP, na zaproszenie, które Minister Sprawiedliwości skierował pod koniec czerwca br. do samorządów radcowskiego i adwokackiego. Zgodnie z wspomnianym wyżej stanowiskiem KRRP przedstawiciele naszego samorządu brali udział w pracach roboczych na całym ich etapie.
W przesłanej Ministrowi Sprawiedliwości opinii podniesione są konsekwentnie również te uwagi i postulaty KRRP, ktore nie zostały wzięte pod uwagę w przesłanych do konsultacji projektach rozporządzeń.

Opinia

Zobacz także