Certyfikat potwierdzający ubezpieczenie OC dla radcy prawnego na rok 2023 dostępny online

W dniu 21 grudnia 2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA TU S.A. przy udziale brokera ubezpieczeniowego Willis Towers Watson Sp. z o.o. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.

W skład umowy wchodzi m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Każdy radca prawny wykonujący zawód może samodzielnie pobrać certyfikat OC 24/7 po zalogowaniu na stronie www.e-kirp.pl. Po przejściu do zakładki UBEZPIECZENIE można wygodnie pobrać dokument.

Certyfikat dla radców prawnych OIRP w Warszawie dostępny jest po zalogowaniu do extranetu (zakładka UBEZPIECZENIA).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z brokerem ubezpieczeniowym Krajowej Izby Radców Prawnych WTW pod adresem: radcaprawny@willistowerswatson.com.

Pełna treść aktualnej Umowy Generalnej dostępna jest już na platformie www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

Program ubezpieczeń dla radców prawnych dostępny jest pod linkiem: https://kirp.pl/program-ubezpieczen-dla-radcow-prawnych-2020/.

Zobacz także