Cyberubezpieczenia dla radców prawnych

Przypominamy, że Krajowa Izba Radców Prawnych za pośrednictwem Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. (WTW) – brokera ubezpieczeniowego obsługującego Izbę, zawarła specjalną umowę o współpracy w zakresie oferowania cyberubezpieczeń dla radców prawnych. Umowa została zawarta z Lloyd’s Insurance Company S.A., za którą stoi najstarsza instytucja ubezpieczeniowa na świecie, rynek Lloyd’s of London.

Umowy ubezpieczenia są oferowane i serwisowane za pośrednictwem Leadenhall Insurance S.A., będącego polskim coverholderem Lloyd’s oferującym ubezpieczenia cyber. Oferta ta spełnia najwyższe standardy ochrony ubezpieczeniowej dostępne na rynku.

Przedmiotowy program polisy cyberubezpieczenia w standardzie pokrywa koszty postępowań sądowych oraz odszkodowań wynikających z odpowiedzialności cywilnej wobec osób, których dane są przetwarzane; koszty postępowań administracyjnych i kar wynikających z odpowiedzialności regulacyjnej; koszty zarządzania kryzysowego po incydencie informatycznym, w tym pomoc specjalistów IT oraz agencji Public Relations; odpowiedzialność cywilną wobec kontrahentów w zakresie szkód związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji.

Dodatkowy zakres zabezpiecza odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych (np. do znaku, wizerunku) w ramach publikacji w mediach społecznościowych i stronach firmowych, refundację wymuszonych płatności związanych z atakami hackerskimi oraz koszty odtworzenia danych i refundację utraconego zysku w związku z naruszeniem bezpieczeństwa systemów IT.

Zaprojektowane przez Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. (WTW) cyberubezpieczenie jest narzędziem służącym firmom do zabezpieczenia przed zagrożeniami cybernetycznymi, które mogłyby zachwiać ich stabilność i zagrozić ciągłości działalności, w tym funkcjonowania kancelarii prawnych.

Nie ulega wątpliwości, że zakres i skala cyberataków, które miały miejsce w ubiegłym roku, całkowicie zmieniły rynek ubezpieczeń cybernetycznych. Aktualnie, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest, aby ubezpieczyciele i brokerzy odgrywali aktywną rolę w ubezpieczeniu organizacji, przygotowując je jednocześnie do tego, aby były odporne i mniej podatne na ataki cybernetyczne.

Należy wskazać, że oprogramowanie ransomware i działania wojenne w Europie spowodowały, że praktycznie cały rynek ubezpieczeń cybernetycznych musiał przedefiniować swoje podejście do oferowania ochrony. Obejmuje to m.in. zadawanie nowych pytań dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego, ograniczenie, a nawet całkowite wyłączenie zakresu ubezpieczenia dla ryzyka ransomware, próby doprecyzowania wyłączenia wojny oraz wyłączanie z ochrony cyberterroryzmu.

Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. (WTW) obserwuje również wzrost składek w przedziale od 50% do 150%, a w przypadku niektórych branż i organizacji, które nie podjęły niezbędnych środków ostrożności, tj. uwierzytelniania wieloczynnikowego czy właściwego zabezpieczanie kopii zapasowych, odmowy przedstawienia oferty.

W bieżącym roku nie widać oznak zmniejszenia strat związanych z oprogramowaniem ransomware i potencjalnego narażenia na inne szeroko rozpowszechnione incydenty cybernetyczne. Prognozy firm McAfee Enterprise i Fireeye przewidują, że państwa wykorzystywać będą media społecznościowe do ataków na większą liczbę profesjonalistów, a mniej wykwalifikowani cyberprzestępcy będą korzystać z wiedzy bardziej wykwalifikowanych twórców oprogramowania ransomware. Niestety, ten rozszerzający się katalog zagrożeń prawdopodobnie doprowadzi do kontynuacji znacznego wzrostu składek i zmniejszenia dostępnej pojemności w najbliższym czasie, bez większej stabilizacji składek co najmniej do końca 2022 r. lub nawet początku 2023 r.

Zaproponowane przez Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. (WTW) cyberubezpieczenie stanowi najwyższe jakości zabezpieczenie dla kancelarii prawnej. Podstawą jest wykonywanie regularnych kopii zapasowych, weryfikowanie ich integralności, zapisywanie danych na kilku dyskach zewnętrznych i przechowywanie w odrębnej lokalizacji. Natomiast cyberubezpieczenie zagwarantuje wsparcie w najbardziej kryzysowej sytuacji, zrekompensuje utratę zysku oraz wszelkie wydatki niezbędne do podtrzymania działalności kancelarii prawnej, a także pokryje koszty ewentualnych kar i roszczeń.

Zachęcamy również do lektury pierwszego wpisu informującego o cyberubezpieczeniach dla radców prawnych.

 

 

Zobacz także