Turniej Arbitrażowy rozstrzygnięty

I edycja Turnieju Arbitrażowego zorganizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych rozstrzygnięta! Kolejne etapy zwycięsko pokonał zespół studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w składzie Patryk Grochowski oraz Bartosz Czarnecki. Drugie miejsce zajęli Krzysztof Chlebowski oraz Tadeusz Pyzel, również studenci WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

Laureatom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody wręczyli Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych oraz Przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów KRRP Tomasz Parkasiewicz, dziękując wszystkim uczestnikom i członkom komitetu organizacyjnego za zaangażowanie w wydarzenie.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik oraz studenci WPiA UW Patryk Grochowski i Bartosz Czarnecki.  Fot. Piotr Gilarski

 

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik oraz studenci WPiA UW Krzysztof Chlebowski i Tadeusz Pyzel.  Fot. Piotr Gilarski

 

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych, Przewodniczący Komisji ADR KRRP Tomasz Parkasiewicz oraz studenci WPiA UW Krzysztof Chlebowski i Tadeusz Pyzel.  Fot. Piotr Gilarski

 

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych, Przewodniczący Komisji ADR KRRP Tomasz Parkasiewicz oraz studenci WPiA UW Patryk Grochowski i Bartosz Czarnecki.  Fot. Piotr Gilarski

 

– Poziom merytoryczny turnieju był bardzo wysoki. Członkowie drużyn wykazali się duża wiedzą oraz nadzwyczajnym zaangażowaniem. Cieszę się, że nasi dzisiejsi laureaci będą mogli wkrótce zasilić grono radców prawnych – podsumowała Wiceprezes Ewa Gryc-Zerych.

Celem Turnieju Arbitrażowego jest promocja wśród adeptów zawodów prawniczych arbitrażu jako jednej z alternatywnych metod polubownego rozwiązywania sporów. Adresatem przedsięwzięcia są studenci wydziałów prawa, którzy w trakcie rywalizacji fair play mają możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy i umiejętności nabywanych w trakcie studiów.

Organizatorem wieloetapowego turnieju była Krajowa Izba Radców Prawnych, która aktywnie działa w obszarze edukacji prawnej we współpracy z młodzieżą akademicką. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA), które reprezentowała Prezes Julia Zybert. Członkowie drużyn rozwiązywali testy wiedzy, zajmowali się kazusami prawnymi, przygotowywali pisma procesowe, a w finale uczestniczyli w rozprawie przed trzyosobowym sądem arbitrażowym.

Zobacz także