Dariusz Sałajewski przejął przewodnictwo w Porozumieniu „Prawnicy razem”

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych r. pr. Dariusz Sałajewski, w imieniu samorządu radców prawnych, przejął roczne przewodnictwo w Porozumieniu Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Porozumienie w przekazie publicznym posługuje się nazwą „Prawnicy razem”.

Oficjalne przekazanie Krajowej Radzie Radców Prawnych przewodnictwa w Porozumieniu przez dotychczasowego jego lidera: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, miało miejsce w trakcie zorganizowanej 26 września br. – w rocznicę utworzenia Porozumienia – w siedzibie Sądu Najwyższego konferencji „Udział sędziego w debacie publicznej”.

Sprawowanie przewodnictwa w Porozumieniu przez KRRP trwać będzie do 24 września 2017 r. Warto wspomnieć, że w 2017 roku samorząd radcowski obchodzić będzie 35-lecia jego utworzenia.

Zobacz także