Decyzja ETPC o zastosowaniu środka tymczasowego ws. osoby transpłciowej osadzonej w zakładzie karnym

Informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zdecydował o zastosowaniu środka tymczasowego w postaci umożliwienia podania leków hormonalnych niezbędnych do życia osadzonej w Zakładzie Karnym w Siedlcach Pani Weronice, która jest osobą transpłciową i na co dzień powinna stosować terapię hormonalną. Podczas pobytu w więzieniu terapia osadzonej została arbitralnie przerwana, a Pani Weronika przez 18 dni pozostawała bez leków, co zagrażało jej zdrowiu i życiu. Czyn taki wypełniałby znamiona poniżającego i nieludzkiego traktowania naruszając art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zgodnie z decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do czasu konsultacji z endokrynologiem osadzona w więzieniu ma dostawać niezbędne leki – dyrekcja Zakładu Karnego w Siedlcach zarządziła już ich dostarczenie.

 

Dodatkowe informacje o tej sprawie dostępne są w portalu OKO.press pod tym linkiem.

Komisja Praw Człowieka KRRP ma przyjemność zauważyć, że radczynią prawną reprezentującą osadzoną w ww. sprawie, która wysłała wniosek o zastosowanie środka tymczasowego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jest r.pr. Agata Bzdyń, z którą Komisja regularnie współpracuje w zakresie działań o tematyce prawnoczłowieczej.

Zobacz także