Przedstawiciele samorządu radców prawnych i CCBE z wizytą w Senacie RP

Delegacja CCBE na czele z Prezydentem organizacji Panagiotisem Periakisem i Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierzem Chróścikiem wzięła udział w czwartek w spotkaniu z Wicemarszałek Senatu Gabrielą Morawską-Stanecką i innymi parlamentarzystami w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Tematem rozmów była m.in. praworządność w naszym kraju.

– Państwa wizyta ma dla nas szczególne znaczenie. Działania podejmowane przez CCBE w kwestii rządów prawa, praw człowieka i wartości demokratycznych są szczególnie ważne zwłaszcza teraz, kiedy wiele demokracji przechodzi kryzys i wymaga ciągłej obrony. Przed Senatem X kadencji historia postawiła szczególnie trudne zadania. Jeszcze kilkanaście lat temu nie wyobrażaliśmy sobie, że umowa społeczna jaką jest prawo może być bezkarnie naruszana przez władze państwowe – mówiła Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.

– Nie chodzi tylko o sprzeczność nowych przepisów z konstytucja, ale też łamanie procesu legislacyjnego. Dlatego Senat X kadencji stał się strażnikiem dobrego prawa, które zostało źle uchwalone przez Sejm – dodała.

– Bardzo mnie cieszy, że odwiedzacie nasz kraj w tak kluczowym dla Polski momencie. Chciałbym zwrócić państwa uwagę na przykłady łamania prawa, a tych przykładów było wiele, zaczynając od łamania konstytucji, a na aferze wizowej kończąc – mówił senator Marcin Bosacki, członek senackiej komisji nadzwyczajnej, badającej nielegalną inwigilację z użyciem programu Pegasus.

Po wystąpieniach polityków na mównicę weszli przedstawiciele CCBE.

– Jesteśmy tutaj jako przedstawiciele zawodów prawniczych z 46 krajów i reprezentujemy ponad 1 mln prawników. Nasi polscy koledzy prawnicy to wybitni, aktywni członkowie naszej europejskiej prawniczej rodziny. Chciałbym podkreślić, że nasza wspólna, demokratyczna przyszłość opiera się na szacunku do rządów prawa, demokracji i poszanowaniu niezawisłości sędziowskiej. Naszym zadaniem jest stać na straży tych wartości, a nie walczyć o nie. Te wartości nie powinny być stawką w grze politycznej, tak jak to ma miejsce w Polsce. Jesteśmy tutaj, żeby sprzeciwiać się i mówić „nie” łamaniu konstytucji i wszystkim naruszeniom, takim jak wspomniana tutaj inwigilacja Pegasusem – mówił Prezydent CCBE Panagiotis Periakis.

Krajowa Izba Radców Prawnych jako największy samorząd prawniczy w Polsce jest współorganizatorem wizyty przedstawicieli CCBE w Senacie i posiedzenia organizacji w naszym kraju. W wyższej izbie parlamentu radców prawnych reprezentował m.in. Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik i Wiceprezes KRRP Michał Korwek.

– Chciałbym podziękować pani Marszałek za przyjęcie naszej delegacji, ale także chciałbym podziękować za tę kadencję dobrej współpracy. Senat był ostoją dobrego prawa, na Senat w tej kadencji zawsze mogliśmy liczyć, za co dziś szczerze dziękuję. Mam nadzieje, że jeśli chodzi o naszą współpracę – zarówno z Senatem jak i w ramach CCBE, to w przyszłej kadencji skończy się czas walki, a zacznie czas budowania. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie odbędzie się w zupełnie innych okolicznościach i to będzie czas odbudowy nie tylko dla prawników, ale też wszystkich obywateli Polski – mówił z senackiej mównicy Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

– Bardzo ważna jest debata na temat praworządności i wymienianie się wspólnymi doświadczeniami. Praworządność to jeden z fundamentów Unii Europejskiej – dodawał Wiceprezes KRRP Michał Korwek.

Fot. Piotr Gilarski

Zobacz także