Dołącz do Międzynarodowego Trybunału Karnego jako niezależny przedstawiciel procesowy ofiar – 14 listopad 2023, godz. 17.00

Project Sunflowers i EU Project Pravo-Justice serdecznie zapraszają na kolejny webinar, który odbędzie się 14 listopada r. o godz. 17.00. Tym razem gościem organizatorów będzie Pieter Vanaverbeke, pełniący obowiązki szefa Sekcji Wsparcia Przedstawicieli Procesowych (Counsel Support Section/CSS) Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), który zaprezentuje procedurę ubiegania się o wpis na listę przedstawicieli procesowych stron, uprawnionych do występowania przed MTK, zachęcając do dołączenia do MTK w roli niezależnego przedstawiciela procesowego.

CSS odpowiada za centralizację i koordynację pomocy udzielanej przez MTK przedstawicielom procesowym stron, zapewniając im wsparcie logistyczne i administracyjne. Sekcja ta odpowiada między innymi za zarządzanie programem pomocy prawnej dla niezamożnych oskarżonych i ofiar, prowadzenie list przedstawicieli procesowych i osób z nimi współpracujących, świadczenie usług logistycznych i administracyjnych na ich rzecz, kontakt z uniwersytetami i innymi zewnętrznymi organizacjami zrzeszającymi prawników w celu zwiększenia świadomości i zrozumienia pracy Trybunału; koordynowanie i zapewnianie odpowiednich wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń dla przedstawicieli procesowych stron występujących przed Trybunałem.

Pieter Vanaverbeke jest związany z CSS od 2015 r., wcześniej (od 2005 r.) pracował w MTK na różnych stanowiskach i w różnych sekcjach Trybunału. W CSS jest odpowiedzialny m.in. za udzielanie wsparcia przedstawicielom procesowym stron (i członkom ich zespołów) działającym przed Trybunałem.

Organizatorzy przewidują sesję pytań i odpowiedzi po zakończeniu merytorycznej części spotkania.

Webinar będzie prowadzony w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie na język ukraiński.

Aby wziąć udział w webinarze, prosimy skorzystać z poniższego linka, aby rejestrować swój udział w tym wydarzeniu:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6–azLxCRDejcTLNdQkW0w#/registration

Zobacz także