Nowy wymiar edukacji prawnej dla najmłodszych

Od początku działalności samorządu radcowskiego Krajowa Izba Radców Prawnych dba o podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości prawnej wśród najmłodszych. Podczas specjalnych lekcji o prawie radcy rozmawiają z uczniami m.in. o potrzebie stanowienia zasad, prawach dzieci czy instytucjach świadczących pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych. Na potrzebę spotkań z najmłodszymi zostały zaprojektowane również specjalne małe togi, nieodłączny atrybut zawodów prawniczych, które pozwolą młodym wcielić się w funkcję radcy prawnego, prokuratora czy sędziego.

Edukacja prawna jest ważnym elementem w procesie kształcenia młodzieży, kształtowania  ich świadomości prawnej i budowania właściwych wzorców zachowań. Dlatego w ramach ogólnopolskiej akcji KIRP, realizowanej we współpracy z Okręgowymi Izbami, szkoły mają możliwość skorzystania z bezpłatnych edukacyjnych spotkań z radcami prawnymi, którzy odwiedzają przedszkola i szkoły, by zainteresować dzieci tematyką prawną. Dzięki spotkaniom z radcami prawnymi dzieci poznają swoje prawa, jak również zyskują wiedzę na temat instytucji, które mogą otoczyć je opieką i pomóc rozwiązać ich problemy.

W ramach urozmaicenia tych zajęć od teraz dzieci będą mogły zobaczyć i przymierzyć specjalnie zaprojektowane dla nich togi. Samorząd radcowski zaopatrzył wszystkie Okręgowe Izby Radców Prawnych w komplety mini tóg, w skład których wchodzą: toga radcy prawnego, toga sędziowska, toga prokuratorska. Zawsze najlepiej sprawdzają się zajęcia praktyczne, a tych w szkołach najbardziej brakuje.

Myślę, że ubranie togi i poczucie się jak profesjonalny radca prawny, sędzia czy prokurator może nawet zadecydować o dalszym wyborze swojej drogi życiowej przez dzieci, a na pewno wpłynie pozytywnie na ich świadomość o zawodach prawniczych w Polsce, o co w głównej mierze nam chodzi przy realizacji tego projektu.” – mówi wiceprezes Ewa Gryc-Zerych zajmująca się edukacją z ramienia KIRP.

Mamy nadzieje, że najmłodsi z chęcią wezmą udział w organizowanych zajęciach, poznają zawód radcy prawnego i kto wie, może zapragną zostać nim w przyszłości.

Zobacz także