Doroczna narada Kapituły Funduszu Seniora

Na zaproszenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach i Dziekan Heleny Górniak w dniach 9–11 maja 2019 r. w Kielcach odbyła się  doroczna narada Kapituły Funduszu Seniora z udziałem Rady Klubów Seniora, Rzeczników Funduszu Seniora oraz Przewodniczących Klubów Seniora ze wszystkich okręgowych izb.

Każdy dzień pobytu został zaplanowany tak, aby zrealizować merytoryczny cel narady oraz zapoznać się z okręgową izbą i zwiedzić Kielce.

Pierwszego dnia odbyły się dwa posiedzenia – najpierw w pełnym składzie zebrała się Kapituła Funduszu Seniora, by omówić wnioski o przyznanie pomocy socjalnej dla 25 radców prawnych seniorów, potem zaś odbyło się  posiedzenie Rady Klubów Seniora i Przewodniczących Klubów Seniora wszystkich okręgowych izb, które prowadziła Przewodnicząca Rady, Helena Oprzyńska-Pacewicz. Było ono poświęcone uczestnictwu w organizowanych przez poszczególne izby imprezach dla radców prawnych seniorów oraz organizowanych przez Radę ogólnopolskich spotkaniach integracyjnych typu „open”. W spotkaniu uczestniczył Mieczysław Humka, Przewodniczący Kapituły.

Wieczór natomiast był pełen relaksu. Przewodniczący Klubu Seniora Tadeusz Pióro i Rzeczniczka Funduszu Seniora izby kieleckiej Grażyna Brzezińska zaprosili nas na wspólny spacer „deptakiem” Kielc, czyli ulicą Sienkiewicza. Tadeusz Pióro doskonale pełnił rolę przewodnika, prezentując historycznie zabudowę ulicy oraz opowiadając ciekawostki związane z poszczególnymi miejscami.

W drugim dniu odbyło się oficjalne otwarcie narady, której dokonał Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora Mieczysław Humka. Przewodniczący na wstępie powitał gości z kierownictwa samorządu radców prawnych – Helenę Górniak, Dziekan OIRP w Kielcach, Elwirę Szurmińską-Kamińską, Sekretarz KRRP, Bazylego Zacharczuka, członka Prezydium KRRP.

Pani Dziekan powitała wszystkich uczestników spotkania i życzyła pomyślnego zrealizowania programu narady i miłego pobytu w Kielcach.

Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora Mieczysław Humka omówił znowelizowane zasady dofinansowania z Funduszu Seniora, wprowadzone w 2018 roku. Uległy zmianie uregulowania prawne wyznaczające ramy udzielania pomocy społecznej z Funduszu Seniora. Krajowa Rada Radców Prawnych Uchwałą Nr 103/X/2018 z 22 sierpnia 2018 r. dokonała zmiany treści § 7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr 223/V/2000 KRRP z 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej. Ponadto w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, tzw. RODO,  zostały przedstawione i omówione nowe wnioski, o przyznanie pomocy socjalnej radcom prawnych seniorom i wnioski o zakwalifikowanie uczestników na turnusy sanatoryjne, prowadzone przez Kapitułę Funduszu Seniora. Następnie omówiono przedsięwzięcia kulturalne, rekreacyjne i wypoczynkowe organizowane przez poszczególne Kluby Seniora OIRP, a także ogólnopolskie spotkania integracyjne organizowane przez Radę Klubów Seniora Kapituły Funduszu Seniora. Przewodniczący Kapituły wręczył Przewodniczącym Klubów OIRP i zaproszonym gościom kalendarium wszystkich organizowanych imprez.

Elwira Szurmińska-Kamńska, Sekretarz KRRP, zaapelowała do uczestników narady o kontynuowanie uczestnictwa radców prawnych seniorów w działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku w charakterze wykładowców i słuchaczy, a także o zaangażowanie się radców prawnych seniorów w organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Prawnika – branie czynnego udziału w lekcjach w szkołach, poświęconych popularyzacji prawa i samorządu radców prawnych. Życzyła wszystkim uczestnikom pomyślności w spełnianiu ich przedsięwzięć zarówno w pracy samorządowej, jak i życiu osobistym.

Na zakończenie narady Przewodniczący Kapituły zapytał o wykorzystywanie przekazanych w ubiegłym roku wszystkim Klubom Seniora laptopów, które miały poprawić kontakt ze środowiskiem radców prawnych i ułatwić korzystanie z internetu. Kluby Seniora z pomocą macierzystych okręgowych izb przeprowadziły szkolenia radców prawnych seniorów, jak posługiwać się laptopami i korzystać z internetu.

Po obiedzie drugiego dnia uczestnicy narady ponownie udali się na spacer, tym razem po historycznych miejscach Kielc, jak katedra czy wzgórze zamkowe. Po spacerze złożyliśmy wizytę w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, na której Dziekan Helena Górniak i były pierwszy Dziekan Ignacy Grum, założyciel izby kieleckiej, zapoznali uczestników narady z historią izby i działalnością tamtejszego Klubu Seniora.

Pobyt w Kielcach zakończyliśmy wycieczką do Jaskini Raj i na Kadzielnię. Uczestnicy narady z wdzięcznością będą wspominać pobyt w Kielcach i okręgowej izbie.

                                                                                 r.pr. Mieczysław Humka
                                                                 Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora

Fot. Andrzej Ksokowski

Fot. Andrzej Ksokowski

Fot. Andrzej Ksokowski

Fot. Andrzej Ksokowski

Fot. Andrzej Ksokowski

Fot. Andrzej Ksokowski

Zobacz także