XXXVIII posiedzenie Prezydium KRRP

9 maja br. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu odbyło się XXXVIII posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych, w sprawach  dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych, w sprawach włączenia niektórych członków Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP do listy ekspertów OBSiL KRRP oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych.
Członkowie Prezydium KRRP dokonali wyboru brokera ubezpieczeniowego, którego będą rekomendować na posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych w dniach 30-31 maja 2019 r.
Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz przekazał informację na temat organizacji II Kongresu Prawników Polskich w Poznaniu.
Ponadto omówiono kwestie związane ze stanem nabycia nieruchomości na potrzeby siedziby Krajowej Izby Radców Prawnych.
Prezydium KRRP omówiło kwestie porządku obrad Krajowej Rady Radców Prawnych (m.in. kwestie finansowe oraz projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok) oraz sprawy organizacyjne.
Uznano za zasadne przyjęcie stanowiska Prezydium KRRP z dnia 9 maja 2019 roku wobec publikacji zawartych w biuletynie OIRP Lublin nr 1/47 2019.
Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz przekazał informację nt. realizacji projektu dotyczącego wizerunku radcy prawnego.
Podjęto decyzję w sprawie wskazania przedstawiciela do Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej, którym został Wiceprezes KRRP r.pr. Ryszard Ostrowski.
Prezydium zapoznało się z bieżącymi informacjami na temat prac prowadzonych przez Komisję Aplikacji dotyczących:
a) opracowania „Zasad dobrych praktyk sprawowania patronatu”;
b) udostępnienia i wdrożenia programu komputerowego „Kolokwium” w okręgowych izbach radców prawnych oraz zwrotu izbom kosztów programu komputerowego z budżetu KRRP 2019 roku.

 

 

 

Zobacz także