Dwadzieścia nowych szkoleń na platformie e-KIRP

31 grudnia 2023 r. kończy się trzyletni cykl szkoleniowy przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych. Aby ułatwić radcom prawnym uzyskanie wymaganej liczby punktów szkoleniowych, Krajowa Izba Radców Prawnych we współpracy z Wolters Kluwer Polska udostępniła 29.11.2023 r. w formie szkoleń e-learningowych na platformie e-KIRP dwadzieścia nagrań z webinariów.

Za każde szkolenie uczestnik będzie mógł otrzymać punkty liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.

Wierzymy, że szeroka tematyka szkoleń spełni oczekiwania radców prawnych i stanie się dla nich źródłem inspiracji do pogłębiania swojej wiedzy.

Pełna lista szkoleń dostępna jest na platformie e-KIRP.

Instrukcja dostępu do szkoleń znajduje się tutaj.

Zobacz także