„Sztuczna Inteligencja w pracy prawnika – szanse, zagrożenia, wyzwania” – webinar

Zapraszamy na webinar „Sztuczna Inteligencja w pracy prawnika – szanse, zagrożenia, wyzwania”, organizowany przez Komisję Rozwoju Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych, który odbędzie się 30 listopada 2023 r. na platformie e-KIRP oraz na kanale YouTube KIRP. Za udział w wydarzeniu radca prawny może otrzymać 10 punktów liczonych do obowiązku doskonalenia zawodowego.

Webinar będzie okazją do uzyskanie praktycznej wiedzy, jak AI wpływa na branżę prawną. Wśród prelegentów znaleźli się znakomici eksperci – praktycy – w tym mec. Tomasz Zalewski, dr Maciej Chrzanowski, mec. Joanna Kornas oraz mec. Paweł Mruk-Zawirski, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Webinar został przygotowany z myślą o prawnikach, którzy chcą zrozumieć i dostosować się do dynamicznie zmieniających się realiów rynku prawniczego.

Agenda wydarzenia:

Godz. 11.00  Otwarcie wydarzenia. Przywitanie gości

Mec. Piotr Kamiński

Radca prawny, partner zarządzający w Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Rzeszowie. Jest radcą prawnym z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych, optymalizacji działalności i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwa dla private clients, w tym w zakresie przeprowadzania procesów sukcesji między pokoleniowej.

Członek Krajowej Rady Radców Prawnych od sześciu kadencji oraz członek Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Aktywnie działa w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców, jest m in. Wiceprezesem Business Centre Club w Warszawie oraz Kanclerzem Loży Rzeszowskiej Business Centre Club. Jest członkiem Wojewódzkiej Podkarpackiej Rady Dialogu Społecznego.

Godz. 11.05-11.30

Prezentacja wprowadzająca – AI w branży prawnej

Mec. Tomasz Zalewski

Radca prawny, partner w kancelarii Bird & Bird. Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, nowych technologii i prawa własności intelektualnej. Ekspert w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Rekomendowany w dziedzinie prawa zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz TMT m.in. przez Chambers & Partners, Legal 500 i Who’s Who Legal. Założyciel Fundacji LegalTech Polska. Członek Komisji Legaltech w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Godz. 11.30-13.00

CHAT GPT i inne narzędzia oparte na AI – praktyczne aspekty wykorzystania w pracy prawnika

Dr Maciej Chrzanowski

Menedżer projektów IT z 12-letnim doświadczeniem (ceryfikowany: DevOps , ITIL , MoR , MoV , AgilePM , PRINCE2 , P3O , MoP , MSP , IPMA C). Szkoli i doradza w tematyce AI, produktywności i automatyzacji (4750+ przeszkolonych pracowników, współpraca z firmami z sektora finansowego, doradczego, IT, paliwowego, energetycznego). Adiunkt w Zakładzie Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Politechnice Rzeszowskiej.

Godz. 13.00-13.30

AI w sporach sądowych – dystopijna przyszłość czy rzeczywistość?

Mec. Joanna Kornas

Radca prawny, manager. Od ponad 10 lat związana z międzynarodowymi rynkami finansowymi i technologiami. Zarządzała wdrażaniem zmian regulacyjnych w procesach biznesowych w różnych krajach (m.in. PSD, MiFID II, RODO). Negocjowała kontrakty IT na wdrażanie i utrzymywanie systemów bankowych. Odpowiadała za zapewnienie zgodności systemów IT z wymogami prawnymi. Obecnie starszy radca prawny w Allegro Pay, odpowiedzialna m.in. za produkty finansowe, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo.

Godz. 13.30– 14.00

Wykorzystywanie AI w pracy prawnika – na ile szanse, a jakie ryzyka.

Mec. Paweł Mruk-Zawirski

Radca prawny kierujący finansową praktyką regulacyjną w Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. Doradza bankom, firmom inwestycyjnym, funduszom, instytucjom płatniczym, dostawcom usług kryptograficznych i innym podmiotom regulowanym w różnych aspektach ich działalności, w tym w obszarze zgodności, wprowadzania nowych produktów i postępowań administracyjnych przed organami nadzoru. Pomaga również klientom w realizacji projektów związanych z technologią finansową na każdym etapie cyklu życia produktu lub usługi, w obszarach takich jak chmura obliczeniowa, pożyczki, portfele cyfrowe, profilowanie, przepływ danych, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i inne.

Godz. 14.00 – 14.45

Panel dyskusyjny: Sztuczna Inteligencja w branży prawnej – szanse-zagrożenia-wyzwania

  • Tomasz Zalewski – moderator
  • Piotr Kamiński
  • Maciej Chrzanowski
  • Joanna Kornas
  • Paweł Mruk-Zawirski

Podsumowaniem spotkania będzie panel dyskusyjny w trakcie, którego prelegenci – mec.  Tomasz Zalewski (moderator) oraz mec. Piotr Kamiński, dr Maciej Chrzanowski, mec. Joanna Kornas i mec. Paweł Mruk-Zawirski podzielą się swoimi przemyśleniami na temat obecnej i przyszłej roli AI w branży prawnej. Dyskusja będzie okazją do pogłębionej analizy szans, zagrożeń i wyzwań, jakie niesie ze sobą AI dla prawników.

Godz. 14.45

Zakończenie konferencji

Zachęcamy do udziału w konferencji na platformie e-KIRP oraz na kanale YouTube KIRP. Uwaga! Aby uzyskać punkty szkoleniowe liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego, należy wziąć udział w konferencji poprzez platformę e-KIRP.

Zobacz także