Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych – 1-2 grudnia 2023 r.

W Warszawie w dniach 1-2 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Podsumowano na nim mijający rok i zaplanowano działania na 2024 r., a także przyjęto uchwałę ws. przyszłorocznego budżetu. Dyskutowano również nad dalszą informatyzacją samorządu radcowskiego i promocją zawodu radcy prawnego.

Przed przystąpieniem do obrad Krajowa Rada Radców Prawnych uhonorowała minutą ciszy radców prawnych zmarłego w dniu  20 listopada 2023 r. Jacka Żuławskiego – Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych III kadencji.

W wystąpieniu rozpoczynającym posiedzenie, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik poinformował, że w imieniu samorządu zapewnił nowych Marszałków Sejmu RP i Senatu RP o wsparciu KRRP w procesie legislacyjnym. Zaznaczył, że Marszałkowie wyrazili chęć spotkania się z przedstawicielami samorządu radcowskiego i rozmów o zmianach w polskim systemie prawnym.

Prezes KRRP przypomniał także o apelu, w którym informuje radców prawnych o stałej możliwości współpracy z Ośrodkiem Badań, Studiów i Legislacji KRRP, jak również poprosił o wypełnienie ankiety przygotowanej przez CCBE w sprawie gróźb i agresji wobec prawników.

Najważniejszym punktem Posiedzenia KRRP było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planów pracy Krajowej Rady Radców Prawnych i Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP na 2024 rok oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na 2024 rok. Obie uchwały zostały przyjęte.

Krajowa Rada Radców Prawnych zdecydowała także o terminie i miejscu XIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, który odbędzie się 15-16 listopada 2024 r. w Warszawie.

Zaplanowano także plan promocji zawodu radcy prawnego na 2024 r. Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła poinformowała Radę, że w nadchodzącym roku ważnym elementem strategii medialnej będzie edukacja prawna społeczeństwa i upowszechnienie porad eksperckich, jakich stale udzielają radcowie prawni.

 

 

Zobacz także