Spotkanie Przewodniczących OSD i Rzeczników Dyscyplinarnych

W Warszawie rozpoczęło się trzydniowe spotkanie z Przewodniczącymi Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i Rzecznikami Dyscyplinarnymi z elementami szkolenia z zakresu postępowania dyscyplinarnego. W spotkaniu udział biorą Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krzysztof Górecki oraz Główny Rzecznik Dyscyplinarny Gerard Dźwigała.

Wydarzenie rozpoczęło się od spotkania Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krzysztofa Góreckiego z Przewodniczącymi Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Gerarda Dźwigały z Rzecznikami Dyscyplinarnymi Okręgowych Izb Radców Prawnych. W spotkaniach uczestniczyli także Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski. 

W trakcie wydarzenia uczestnicy wezmą udział w panelach dyskusyjnych: 

  • Naruszenie godności zawodu radcy prawnego w życiu prywatnym na przykładzie wybranego orzecznictwa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
  • Wolność słowa i pisma radcy prawnego. Analiza regulacji art. 11 ustawy o radcach prawnych i art. 38 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego po nowelizacji, z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
  • Sądowy wymiar kary w postępowaniu dyscyplinarnym w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego: specyfika rozwiązań ustawy o radcach prawnych  na tle ustawowej normy karnej, cele kary dyscyplinarnej i dyrektywy wymiaru kary, odpowiednie stosowanie kodeksu postępowania karnego, przesłanki i zakres zmiany orzeczenia o karze w postępowaniu przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym.
  • Omówienie i analiza orzecznictwa i piśmiennictwa dotyczącego podejmowania przez obwinionych w postępowaniu dyscyplinarnym środków prawnych kierowanych przeciwko osobom pełniącym obowiązki rzeczników i sędziów dyscyplinarnych.
  • Zachowanie bezpieczeństwa informatycznego przy wykonywaniu obowiązków rzeczników i sędziów dyscyplinarnych. Postępowanie z aktami. Wykonywanie czynności poza siedzibą biur rzeczników dyscyplinarnych oraz sądów dyscyplinarnych i związane z tym wymogi.

 

Zobacz także