Działalność Klubów Seniora

OIRP WROCŁAW

Z godnie z tradycją w pierwszy piątek miesiąca, 6 lutego 2015 roku, w siedzibie KLUBU SENIORA OIRP we Wrocławiu, odbyło się spotkanie członków KLUBU z udziałem zaproszonych gości w osobach: Przewodniczącej Rady Klubów Seniora mec. Krystyny Koczorskiej-Mikołajczak oraz Przewodniczącej KLUBU SENIORA działającego przy OIRP w Wałbrzychu Jadwigi Kurkiewicz.

Na spotkaniu powyższym, Przewodniczący KLUBU SENIORA Izby Wrocławskiej mec. Henryk Krakowczyk, przedstawił zebranym szeroki program działania KLUBU na 2015r. a koleżanka Koczorska-Mikołajczak planowane na ten okres formy działania Rady Klubów Seniora zmierzające do integracji międzyklubowej. Po spotkaniu, na prośbę Przewodniczącej KLUBU SENIORÓW izby Wałbrzyskiej, odbyła się narada, w której dokonano wymian doświadczeń pozwalających na lepsze funkcjonowanie nowopowstałego Klubu w Wałbrzychu. Doświadczeniem podzieliła się zarówno mec. Krystyna Koczorska-Mikołajczak jak i mec. Henryk Krakowczyk, mocno zaangażowany w pracach związanych z powstaniem tego KLUBU.


OIRP ZIELONA GÓRA

Podobnie jak w latach poprzednich, także i tym razem odbyły się spotkania Seniorów z Izby Zielonogórskiej. Pierwsze spotkanie odbyło się w Zielonej Górze w dniu 09 grudnia 2014r. w restauracji Ruben i w spotkaniu tym głównie wzięli udział Radcowie -seniorzy z południowej części województwa lubuskiego.

W dniu 15 stycznia b.r. odbyło się Spotkanie Noworoczne w Gorzowie Wielkopolskim – filii KLUBU SENIORA przy OIRP w Zielonej Górze w którym uczestniczyły zaproszone przez Przewodniczącą KLUBU mec. Jadwigę Grzemską : Wicedziekan OIRP w Zielonej Górze mec. Grażyna Kamerduła oraz Przewodnicząca Rady Klubów Seniora mec. Krystyna Koczorska – Mikołajczak.

Przewodnicząca KLUBU mec. Jadwiga Grzemska przedstawiła propozycje programowe dla filii KLUBU. W trakcie dyskusji Przewodnicząca Rady Klubów Seniora podzieliła się uwagami ze spotkania oraz przedstawiła przedsięwzięcia Rady Klubów na 2015 rok, mające na celu integrację międzyklubową. Spotkanie przebiegło w sympatycznej i świątecznej atmosferze. Godnym podkreślenia jest, że spotkanie powyższe było pierwszym samodzielnym spotkaniem zorganizowanym dla członków KLUBU SENIORA filii w Gorzowie Wielkopolskim.

Informacja: r.pr. Jadwiga Grzemska, r. pr. Krzysztof Krzywonos


OIRP WARSZAWA

2 grudnia 2014 r. w cyklu ciekawa osoba, Pan Michał Stankiewicz przedstawił niezwykle interesujący temat „Człowiek jako narzędzie w reportażu wcieleniowym – o mistyfikacji w zawodzie dziennikarza”.

Temat mało znany, a uprawianie tego zawodu często okazuje się bardzo niebezpieczne. Liczne przykłady potwierdzają ten fakt. Ciekawa dyskusja i jednocześnie prośba uczestników spotkania o realizację tematu np. w postaci warsztatów teatralnych. Ten wieczór zachowamy długo w pamięci również z uwagi na miłych gości. Odwiedziła nas Kapituła Rady Seniorów Krajowej Izby Radców Prawnych w pełnym składzie: Przewodnicząca: Krystyna Koczorska-Mikołajczak – OIRP Poznań, Zastępca Przewodniczącej: Helena Oprzyńska-Pacewicz – OIRP Olsztyn, Sekretarz: Krzysztof Krzywonos – OIRP Lublin.

Po wykładzie spotkanie z członkami Klubu Radcy Prawnego, w tym omówienie propozycji Kapituły Rady Seniorów dotyczących między innymi wycieczek i sanatoriów.

Informacja: Krystyna Janicz- Szyszkin

Zobacz także