r.pr. Maria Ślązak Prezydentem CCBE

W sobotę 29 listopada 2014 roku delegacje 45 krajów członkowskich, stowarzyszonych i obserwatorów jednomyślnie wybrały Marię Ślązak, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych na stanowisko Prezydenta CCBE. Jest to wydarzenie bez precedensu w historii polskich zawodów prawniczych i dowodzi ich rangi na forum współpracy międzynarodowej, jakim jest CCBE. Maria Ślazak od 2011 roku była członkiem Prezydencji CCBE, a wcześniej od 1999 roku była nieprzerwanie członkiem polskiej delegacji w CCBE i wielokrotnie pełniła funkcję jej przewodniczącej.

Maria Ślązak
Radca prawny; od 1992 roku wpisana również na listę adwokatów

Od 1 stycznia 2012 roku jest Wiceprezydentem Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, największej i najważniejszej europejskiej organizacji zrzeszającej samorządy prawnicze ze wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących.

 • Wielokrotnie przewodniczyła polskiej delegacji w CCBE, reprezentowała samorząd polskich radców prawnych w komitetach i grupach roboczych tej organizacji, między innymi współprzewodniczyła Komitetowi PECO odpowiedzialnemu za stosunki z krajami sąsiadującymi z Unią Europejską, reprezentuje CCBE na różnych wydarzeniach międzynarodowych.
 • Przewodnicząca, ekspert i członek specjalnych misji CCBE w Gruzji, mających na celu zbadanie sytuacji w tym kraju i obronę adwokatów przed działaniami władz tego państwa, które naruszały zasady praworządności i wartości wymiaru sprawiedliwości.
 • Aktywnie promuje kontakty między prawnikami z krajów Unii Europejskiej i Ukrainy. Z ramienia CCBE uczestniczyła w „okrągłym stole” zawodów prawniczych w Kijowie, współautorka rekomendacji w sprawie nowego prawa o adwokaturze ukraińskiej.
 • Z ramienia CCBE wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach i seminariach w krajach Europy Wschodniej, na Bałkanach i Kaukazie.
 • Pomysłodawczyni projektu „Partnerstwa Wschodniego”, mającego na celu nawiązanie współpracy i udzielenie wsparcia przez Krajową Izbę Radców Prawnych samorządom prawniczym i prawnikom z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy, a zwłaszcza pomoc adwokatom białoruskim represjonowanym za rzetelne wykonywanie zawodu prawnika. W ramach tego programu zainicjowała organizację przez Okręgowe Izby Radców Prawnych międzynarodowych seminariów we Wrocławiu i w Poznaniu z udziałem prawników z krajów wschodnich, oraz udział tych adwokatów w kolejnych szkoleniach i spotkaniach Izb Okręgowych.
 • Od 2007 roku jest Wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL.
 • Członek Credentials Committee Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA), odpowiedzialnego za ocenę i opiniowanie wniosków organizacji prawniczych z całego świata ubiegających się o członkostwo w IBA.
 • Koordynator, organizator, prelegent i wykładowca na licznych konferencjach i seminariach organizowanych przez krajowe i międzynarodowe organizacje prawnicze.
 • Od początku transformacji ustrojowej zwolenniczka i propagatorka nawiązania szerokich kontaktów zagranicznych przez polskich radców prawnych, w tym wyjazdów studyjnych, szkoleń, staży i wymian międzynarodowych dla członków samorządu. Od 1999 roku jest członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych (KRRP) i jej Komisji Zagranicznej, w 2003 roku objęła przewodnictwo Komisji Zagranicznej, a następnie Komitetu ds. Zagranicznych, od dwóch kadencji członek Prezydium KRRP.  Inicjatorka powołania Przedstawicielstwa KRRP w Brukseli, pierwszej tego typu placówki samorządów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz przynależności KRRP do takich organizacji jak CCBE oraz IBA.
 • Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; studium w zakresie prawa europejskiego zorganizowane przez Uniwersytet w Cambridge; wizyty studyjne i kilkumiesięczne staże zawodowe w USA, Kanadzie, Danii i Irlandii; udział w licznych seminariach i szkoleniach z prawa gospodarczego, organizowanych za granicą i w Polsce, w tym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników (CEELI).
 • Od 1991 roku posiada własną kancelarię w ramach której prowadzi obsługę prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych m.in. w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych, łączenia spółek i nabywania przedsiębiorstw, przygotowywania i oceny kontraktów, udziału w negocjacjach, obrotu nieruchomościami. Klientami kancelarii są bądź były m.in. banki, fundusze inwestycyjne, inwestorzy zagraniczni wchodzący na rynek polski, firmy farmaceutyczne. W latach 2000 – 2007 r. wspólnik Kancelarii Piontek, Ślązak, Wiśniewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Warszawie. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Zobacz także