AEA-EAL

Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL

The European Association of Lawyers
l’Association Européenne des Avocats

Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL to międzynarodowa organizacja prawnicza powstała w 1986 roku. Skupia profesjonalnych prawników i samorządy zawodowe adwokatów z krajów europejskich. Krajowa Rada Radców Prawnych jest członkiem AEA-EAL od 1996 roku. Była to pierwsza międzynarodowa organizacja adwokacka, której członkiem został samorząd polskich radców prawnych. Pełnoprawny udział w pracach AEA-EAL otworzył Krajowej Radzie Radców Prawnych drogę do członkostwa w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) oraz w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawników (IBA).

AEA – EAL promuje współpracę pomiędzy prawnikami i kancelariami z poszczególnych krajów, ułatwia wzajemne kontakty i zapewnia dostęp do ekspertów i specjalistów w różnych obszarach prawa. Przynajmniej raz w roku AEA-EAL organizuje kongres poświęcony wybranym dziedzinom prawa europejskiego. Od kilku lat konferencje te są organizowane we współpracy z Okręgowymi Izbami Radców Prawnych. Do tej pory odbyły się kongresy w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Olsztynie, Gdańsku, Krakowie i Białymstoku

Siedziba:

Avenue Louise 137/1
1050 Bruksela
Belgia
Tel/fax: +32 (0) 2 640 27 79
www.aea-eal.eu