Komisja Zagraniczna – skład

Przewodniczący:

Piotr Chrzczonowicz z OIRP w Toruniu

Członkowie:

Dariusz Gibasiewicz z OIRP w Olsztynie
Piotr Kapusta z OIRP w Zielonej Górze
Izabela Konopacka z OIRP we Wrocławiu
Marta Kuligowska z OIRP w Poznaniu
Paweł Majewski z OIRP w Szczecinie
Maria Ślązak z OIRP w Gdańsku
Michał Woźniak z OIRP w Rzeszowie
Helena Janczylik z OIRP w Białymstoku