Komisja Zagraniczna – zadania

Do zadań Komisji Zagranicznej należy:

  • zapewnianie reprezentacji samorządu w międzynarodowych organizacjach prawniczych;
  • utrzymywanie kontaktów wielostronnych i dwustronnych z zagranicznymi samorządami prawniczymi;
  • wspieranie działalności zagranicznej okręgowych izb radców prawnych;
  • przygotowywanie opracowań, analiz i innego rodzaju materiałów na potrzeby samorządu;
  • koordynowanie przepływu informacji o działaniach zagranicznych między Krajową Radą Radców Prawnych a okręgowymi izbami radców prawnych;
  • organizowanie wizyt studyjnych, konferencji i seminariów dla członków samorządu zagranicą oraz podobnych wydarzenia w kraju z udziałem prelegentów i specjalistów zagranicznych.