Dziś Europejski Dzień Prawnika

Technologia i przyszłość zawodów prawniczych są tematem tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Prawnika.

Radcowie prawni z całej Polski poprzez okręgowe izby radców prawnych prowadzą dziś lekcje kierowane do uczniów szkół mające na celu popularyzację wiedzy prawniczej. Spotkania te mają formę jednodniowego projektu edukacyjnego i realizowane są pro bono.

Należy zaznaczyć, że celem Europejskiego Dnia Prawnika jest promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także podkreślenie roli prawnika – jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Zainicjowany przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) Europejski Dzień Prawnika obchodzony jest zwyczajowo 10 grudnia, w Dniu Praw Człowieka – ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jednak w tym roku zdecydowano o przesunięciu daty Europejskiego Dnia Prawnika na 25 października. Na ten termin przypada także Europejski Dzień Sprawiedliwości. W jego obchody w sposób symboliczny zaangażowane są wszystkie państwa członkowskie CCBE.

Zobacz także