18 maja rozpoczął się egzamin radcowski 2021

W dniach 18-21 maja 2021 roku 2157 aplikantów radcowskich oraz 391 osób bez odbycia aplikacji (art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych) przystąpi do egzaminu radcowskiego.

– W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, egzamin radcowski jest szczególnym wyzwaniem zarówno dla zdających, jak i organizatorów. Otrzymaliśmy wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące wymogów sanitarnych, jakim ma podlegać organizacja wydarzenia i dostosowaliśmy się do nich, dbając o bezpieczeństwo wszystkich obecnych na egzaminie. Wszystkim zdającym życzę powodzenia – siły, skupienia i pozytywnego nastawienia. Trzymam kciuki za to, byście już niebawem mogli podczas ślubowania radcowskiego z dumą i satysfakcją świętować sukces – podkreśla Włodzimierz Chróścik, prezes KRRP.

W 2021 roku egzaminy zostaną przeprowadzone w szczególnym reżimie sanitarnym, określonym przez wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego. Określono w nich m.in. zasady uczestnictwa w egzaminie, sposób ustawienia stolików, dezynfekcji pomieszczeń czy sprzętu komputerowego.

Tegoroczny egzamin radcowski trwa niezmiennie cztery dni, podczas których zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki. Każdego dnia egzaminy rozpoczynają się jednocześnie w całym kraju o godzinie 10.00. W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości 18 maja 2021 r. od godz. 10.00 zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa karnego. Na 19 maja 2021 r. na tę samą godzinę zostało zaplanowane zadanie z prawa cywilnego. 20 maja 2021 r. zdający będą musieli rozwiązać zadanie z prawa gospodarczego, a 21 maja 2021 r. młodzi prawnicy rozwiążą aż dwa zadania – pierwsze z zakresu prawa administracyjnego i drugie z etyki. Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż  niemal 99% zdających egzaminy prawnicze (jednocześnie obok egzaminu radcowskiego odbywają się egzaminy adwokacki i komorniczy) wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na tę formę rozwiązywania zadań, będą korzystali z własnych laptopów. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało specjalną wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.

Zobacz także