Biuletyn CCBE w języku polskim – marzec-kwiecień 2021

Zapraszamy do lektury newslettera Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE w j. polskim
(nr 91, marzec-kwiecień 2021 r.) PL_Newsletter_91

Zobacz także