ETPC – przedłużenie środków specjalnych

Informujemy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka ETPC przedłużył o kolejne dwa miesiące środki specjalne związane z obecną pandemią COVID-19. Obejmują one m.in. zawieszenie terminu do wniesienia skargi i innych terminów procesowych. Zapraszamy do zapoznania się z nieoficjalnym tłumaczeniem komunikatu na język polski dostępnym w załączeniu przekazanym z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z kolei z informacją wystosowaną przez ETPC w oryginale można zapoznać się pod następującym linkiem: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{“itemid”:[“003-6675775-8879937″]}

Załączniki do pobrania

Zobacz także