Europejski Dzień Prawnika 25 października 2023 roku

Europejski Dzień Prawnika został ustanowiony przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu popularyzowania idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także, aby promować zawód prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Tematem tegorocznego Europejskiego Dnia Prawnika jest „Poufność komunikacji między klientem a prawnikiem: konieczność dla ochrony twoich praw”.

CCBE podkreśla, że poufność wymiany informacji między klientem a jego prawnikiem jest kluczowym elementem relacji opartej na zaufaniu, która umożliwia klientowi uzyskanie porady, reprezentacji i obrony. Klienci mogą otrzymać odpowiednią poradę prawną tylko wtedy, gdy mogą komunikować się otwarcie i w zaufaniu. Prawnicy potrzebują pełnej wiedzy na temat sprawy z jaką przychodzi klient i na temat działań, które rozważa. Tylko wtedy mogą udzielić właściwej porady prawnej.

Prawnicy są zobowiązani do zachowania poufności informacji, co pozwala ich klientom czuć się bezpiecznie w trakcie ujawniania szczegółów swojej sprawy.

Europejski Dzień Prawnika organizowany jest przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy od 2014 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie CCBE: https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/

Zobacz także