Finał Tour de Konstytucja za nami

Tegoroczna edycja Tour de Konstytucja, projektu edukacyjno-informacyjnego współrealizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych, została uroczyście zakończona. Trasa, odbywająca się tym razem pod hasłem „Głosuję na Polskę” i poświęcona tematyce praworządności i zasad demokracji w świetle nadchodzących wyborów parlamentarnych, objęła ponad 80 przystanków w całej Polsce.

W tegoroczną edycję Tour de Konstytucja zaangażowała się znaczna większość – bo aż 14 z istniejących 19 – Izb okręgowych. Aktywny udział w tym przedsięwzięciu brała również Krajowa Izba Radców Prawnych. Radcy prawni byli obecni na 73 z 84 zrealizowanych przystanków. Oznacza to, że przez ostatnich kilkanaście tygodni ponad setka radców prawnych i aplikantów radcowskich spotykało się z Polkami i Polakami, by dyskutować o znaczeniu praw obywatelskich i wyjaśniać zasady przeprowadzania wyborów powszechnych.

Tegoroczna edycja TdK, która odbywała się pod hasłem „Głosuję na Polskę” przyniosła nam bardzo dużo satysfakcji. Byliśmy obecni na zdecydowanej większości przystanków i mieliśmy bardzo wiele okazji do rozmów z osobami, które uczestniczyły w wydarzeniach. Staraliśmy się rozwiać ich troski i wątpliwości związane z prawem wyborczym, zachęcając te osoby jednocześnie do udziału w wyborach. Uczestniczyliśmy także w panelach dyskusyjnych, poruszając najważniejsze zagadnienia związane z wyborami. Każde takie spotkanie wzbogaca wiedzę i inspiruje do dalszej pracy – podkreśla r.pr. Magdalena Bartosiewicz, koordynatorka projektu z ramienia KIRP, członkini Komisji Praw Człowieka KRRP.

Dziękuję wszystkim członkiniom i członkom naszego samorządu, którzy w tym roku wzbogacili Tour de Konstytucja swoją wiedzą i energią. To dzięki Wam coraz skuteczniej budujemy w Polsce społeczeństwo obywatelskie i wyraźnie pokazujemy, że Konstytucja RP nie jest abstraktem, a realnie organizującym nasze życie aktem. Edukacja prawna i obywatelska to ważne i niezwykle motywujące zadanie radców prawnych, które solidnie wypełniamy. Tour de Konstytucja jest tego dowodem – dodaje Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

 Inicjatorem i organizatorem Tour de Konstytucja jest Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Inicjatywę współtworzą środowiska prawnicze, w tym właśnie Krajowa Izba Radców Prawnych, Obserwatorium Wyborcze, sędziowie ze Stowarzyszenia Iustitia i niezależni prokuratorzy z „Lex Super Omnia”, środowiska uniwersyteckie, Adwokatura Polska oraz organizacje obywatelskie. Celem zainaugurowanego w 2021 roku projektu jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej, propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich oraz upowszechnianie idei wolontariatu.

Zobacz także