Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Jesienne wydanie dwumiesięcznika „Radca Prawny” jest już dostępne. W temacie numeru podsumowujemy roczną prezydencję Krajowej Izby Radców Prawnych w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, której zwieńczeniem były zorganizowane przez KIRP konferencja poświęcona roli i społecznej odpowiedzialności zawodów zaufania publicznego oraz warszawski piknik zawodów zaufania publicznego.

W jesiennym numerze „Radcy” podsumowujemy także naszą aktywność w takich inicjatywach, jak Pol’and’Rock Festival i CieszFanów Festiwal oraz Tour de Konstytucja, podczas których radcowie prawni pomagali, doradzali i edukowali, wyjaśniając słuchaczom m.in., na czym polegają prawa obywatelskie, zasady demokracji i czym są prawa człowieka. Mówi o nich także w wywiadzie na naszych łamach jeden z aktywnych uczestników Tour de Konstytucja, r. pr. Mirosław Wróblewski, przewodniczący Komisji Praw Człowieka.

A ponadto zachęcamy do lektury artykułów o:
– wprowadzonych na wrześniowym posiedzeniu KRRP zmianach w Regulaminie wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego. Zniesiono 50-proc. ograniczenie w uzyskaniu punktów szkoleniowych za udział w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez podmioty inne niż organy samorządu zawodowego. Nowe regulacje będą obowiązywać od stycznia 2024 r.;
– używaniu feminatywu „radczyni prawna”. Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych rozwiewa wątpliwości co do możliwości stosowania żeńskiej formy nazwy naszego zawodu, mimo że literalnie z ustawowej ochrony korzysta określenie zawodu wyrażone w formie męskiej;
– pułapkach w nowym Kodeksie postępowania cywilnego w części dotyczącej postępowania przygotowawczego i rozprawy;
– portalach i narzędziach informatycznych dla prawników,
– zmianach się w prawie spadkowym.

Miłośnikom zwierząt polecamy artykuł o niełatwym życiu psów w XIX-wiecznym Krakowie, a fanów sportu zachęcamy do przeczytania relacji ze spartakiady prawników, reaktywowanej po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią.

W internetowym „Dodatku dla Aplikantów” analizujemy ważne zmiany wprowadzone do Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej podczas wrześniowego posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych. Nowy regulamin z programem aplikacji dostosowanym do realiów rynku prawniczego będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 r.

Najnowszy numer można znaleźć tutaj. Zachęcamy do lektury!

Zobacz także