Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji – konferencja 9 grudnia 2021 r.

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z okazji obchodów 30-lecia jej istnienia. Wydarzenie pt. „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji” odbędzie się 9 grudnia w godz. 1017, w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestniczący w niej radcy prawni otrzymają punkty w ramach doskonalenia zawodowego.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od początku swojego istnienia wspiera polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu. Celem grudniowej konferencji jest stworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów środowiska naukowego, praktyków prawa restrukturyzacyjnego i przedstawicieli biznesu.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych z restrukturyzacją i finansowaniem przedsiębiorstw z punktu widzenia przedstawicieli nauki i praktyki prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego: sędziów, radców prawnych, adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych, przedsiębiorców, w tym beneficjentów pomocy publicznej oraz sektora bankowego.

Poruszą także zagadnienia związane z restrukturyzacją banków, wejściem w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych, uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym, wykorzystywaniem procedur restrukturyzacyjnych w praktyce przez przedsiębiorców, a także finansowaniem przedsiębiorstw w restrukturyzacji sądowej czy sporządzaniem opinii i wycen w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Wśród prelegentów są m.in.: dr hab. Jacek Jastrzębski – profesor UW, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; dr hab. Anna Hrycaj – profesor UŁ, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością; dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska – profesor UG, Kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; dr Piotr Kędzierski – SSR dla m. st. Warszawy; dr hab. Rafał Adamus – profesor UO, Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego UO; r.pr. Karol Tatara – Wiceprzewodniczący INSO – Sekcja prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.

Konferencja została objęta patronatem Krajowej Izby Radców Prawnych, Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, Instytutu Allerhanda, INSO – Sekcji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Izbę Adwokacką oraz Uczelnię Łazarskiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik „Rzeczpospolita”.

Rejestracja i szczegóły konferencji  Agenda Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji

Zobacz także