Fundacja KRRP „Subsidio venire” z nowym Zarządem i Radą

Działająca od 2009 roku Fundacja „Subsidio venire” rozpoczyna kolejny etap działalności. Krajowa Rada Radców Prawnych powołała nowy Zarząd Fundacji, na czele którego stanął Prezes Michał Korwek oraz nową Radę Fundacji, której Przewodniczącą została Jolanta Konofalska. „Subsidio venire” jest organizacją pożytku publicznego, która niesie pomoc potrzebującym radcom prawnym aplikantom radcowskim i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja stworzona została przez radców dla radców, aby dać wyraz jedności i solidarności środowiska. Okazała się bardzo potrzebną organizacją, która zapewnia wsparcie finansowe i materialne. Dzięki wspólnemu wysiłkowi osób działających w jej organach i dzięki darczyńcom, którym los innych nie jest obojętny, z pomocy Fundacji skorzystało wielu potrzebujących.

Nowi zarządzający „Subisdio venire” swoimi kompetencjami mają wspierać organizację w jej dalszym rozwoju. W skład Zarządu Fundacji, poza nowo powołanym Prezesem Michałem Korwek, weszli Sylwia Filińska, Tomasz Wolny-Dunst oraz Teresa Żurowska. Radę Fundacji tworzą Jolanta Konofalska – przewodnicząca oraz Przemysław Fiuk, Michał Rościszewski, Elwira Szurmińska-Kamińska i Marek Wojewoda.

– W pierwszej kolejności chciałbym podziękować naszym poprzednikom za wieloletnią pracę na rzecz „Subsidio venire” i za wspaniały kształt, który jej nadali. Będziemy rozwijać Fundację, nadamy jej nową dynamikę na nowe czasy i naturalnie będziemy kontynuować realizację przypisanych jej zadań. Jesteśmy w pełni zmotywowani, z nową ekipą na pokładzie, do dalszych działań i udzielania pomocy najbardziej potrzebującym Koleżankom i Kolegom.” – powiedział Michał Korwek, Prezes Zarządu Fundacji „Subsidio venire”

Kluczowym zadaniem nowego Zarządu i nowej Rady Fundacji będzie integracja działań na płaszczyźnie pomocy społecznej i charytatywnej w celu poprawy warunków życia radców prawnych żyjących w niedostatku, oraz ich najbliższym, jak również wspomaganie inicjatyw zapewniających obywatelom, w szczególności najuboższym, powszechnego dostępu do pomocy prawnej i ochrony praw i wolności obywatelskich.

Zobacz także