List poparcia CCBE dla prawniczki Fatmy Karume z Tanzanii

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE regularnie przygotowuje listy kierowanie do władz państwowych różnych krajów wyrażające poparcie dla zagrożonych prawników w wielu częściach świata oraz wyrażające prośbę o poszanowanie ich praw. Listy publikowane są na bieżąco na stronie internetowej CCBE pod linkiem: https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/defence-of-the-defenders/

Dzisiaj zapraszamy Państwa do zapoznania się z listem CCBE z dnia 29.10.2020 r. kierowanym do Prezydenta Zjednoczonej Republiki Tanzanii Johna Magufuli z prośbą o poszanowanie praw Fatmy Karume – prawniczki i byłej Prezeski Stowarzyszenia Prawników Tanganiki (Tanganyika Law Society) – samorządu prawniczego Tanzanii kontynentalnej.   

Zgodnie z informacją przekazaną przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych CCBE, Fatma Karume w dniu 23.09.2020 r. została pozbawiona prawa do wykonywania zawodu w Tanzanii. Decyzja ta została podjęta ponad rok po zwieszeniu jej prawa do wykonywania zawodu przez Wysoki Trybunał w Tanzanii na podstawie zarzutów niewłaściwego postępowania, którego Fatma Karume rzekomo się miała się dopuścić przedstawiając dokumenty w sprawie dotyczącej kwestii konstytucyjnych – radca stanowy zarzucał, że język użyty w przedstawionych przez Fatmę Karume dokumentach był nieprofesjonalny i obraźliwy wobec prokuratora generalnego.

W świetle powyższego CCBE zwróciło szczególną uwagę na Podstawowe Zasady ONZ dotyczące roli prawników, w szczególności zasady 16 i 17 (gwarancje działania prawników) oraz zasady 27 i 28 (postępowanie dyscyplinarne). CCBE zaapelowało do Prezydenta Tanzanii o przywrócenie Fatmie Karume prawa wykonywania zawodu , a także o respektowanie standardów międzynarodowych w Tanzanii odnoszących się do prawników, poszanowanie praw człowieka oraz umożliwienie niezależnego wykonywania profesji przez przedstawicieli zawodów prawniczych w Tanzanii, w tym przestrzeganie zasady praworządności oraz niezależności wymiaru sprawiedliwości.

O sprawie Fatmy Karume już na początku bieżącego roku pisała także międzynarodowa organizacja pozarządowa „Prawnicy dla prawników”, która stoi na straży praw prawników. Dodatkowe informacje znajdują się pod linkiem: https://lawyersforlawyers.org/en/joint-statement-suspension-of-fatma-karume/

Pełna treść listu w języku angielskim znajduje się w załączeniu oraz na stronie CCBE pod tym linkiem.

Załączniki do pobrania

Zobacz także