II Ogólnopolskie Warsztaty Rzeczników Prasowych

W dniach 5-7 listopada br. w Lublinie odbyły się II Ogólnopolskie Warsztaty Rzeczników Prasowych. Szkolenie rzeczników obejmowało praktyczne aspekty prezentowania przekazu w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z dziennikarzami. W ramach szkolenia uczestnicy odwiedzili lubelski ośrodek Telewizji Polskiej, gdzie mogli zobaczyć jak wygląda „od kuchni” praca w telewizji. Rzecznicy prasowi mieli również okazję poznać walory turystyczne Lublina, odwiedzili Kaplicę Św. Trójcy oraz Galerię Malarstwa w Muzeum Lubelskim na Zamku.

Zobacz także