II posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

W dniu 3 stycznia 2017 r. odbyło się II posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji.

Prezydium, na wniosek dyrektor Centrum Edukacji Prawnej, podjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i szczegółowych zasad funkcjonowania Centrum. Siedziba Centrum będzie się znajdować w Warszawie.

Prezydium przyjęło stanowisko w sprawie ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zostanie ono opublikowane w osobnej wiadomości.
Wyznaczono ponadto przedstawiciela Krajowej Rady Radców Prawnych do uczestnictwa w pracach Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie nim r.pr. Rafał Stankiewicz.

Prezydium KRRP podjęło decyzję w sprawie powołania biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego KRRP za rok 2016.

Przez większość posiedzenia Prezydium obradowało nad sprawami związanymi z II posiedzeniem KRRP, które odbędzie się w dniach 13-14 stycznia br. w Warszawie. Porządek obrad przewiduje, m.in. powołanie komisji stałych KRRP, Krajowego Zespołu Wizytatorów, Kapituły Funduszu Seniora, kierownika Centrum Szkolenia Ustawicznego, kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji oraz dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej. Ponadto w porządku znalazła się zmiana Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz uczestnictwo Krajowej Rady Radców Prawnych w Kongresie Prawników Polskich.

Prezydium KRRP rozmawiało także o koncepcji obchodów 35-lecia samorządu radcowskiego, która zostanie poddana do decyzji Krajowej Rady.

Zobacz także