II Wytyczne CCBE Społeczna odpowiedzialność biznesu a prawnicy

W dniu 7 lutego 2013 r. Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (Rada) wydała Wytyczne I „Odpowiedzialność społeczna prawników” (ang. Corporate Responsibility and the Legal Profession (Guidance I)) zawierające informacje z zakresu definicji, podstawowych założeń oraz inicjatyw i norm międzynarodowych, unijnych i krajowych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu.[1]

[1] Zob.: http://www.ccbe.eu/index.php?id=94&id_comite=54&L=0

Dokument w załączeniu.

Załączniki do pobrania

Zobacz także